Archiwalne

JEDNODNIOWE SZKOLENE ZAWODOWE – ASYSTENT RODZINY

AKADEMIA NOWY HORYZONT zaprasza na jednodniowe SZKOLENE ZAWODOWE – ASYSTENT RODZINY 30.XI. 2012 r. w Warszawie. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat roli zawodowej i metod pracy asystenta rodziny oraz poznanie zasad udzielania wsparcia rodzinie i poszczególnym jej członkom.

 SZKOLENIE PROWADZONE JEST ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ NAD DZIECKIEM.

*Wymogi zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Adresaci szkolenia: psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, wszyscy zainteresowani pracą asystenta rodziny.

Czas: 10 godzin dydaktycznych.

Cena: 350 zł/osoba
(cena obejmuje: usługę trenerską, bazę lokalową, materiały szkoleniowe, całodzienny serwis kawowy).

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA.


Zakres tematyczny:

• Założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
• Specyfika rodzin dysfunkcyjnych (uzależnienia, przemoc, ubóstwo, bezrobocie, problemy wychowawcze).
• Funkcje i cele asystenta rodziny.
• Prowadzenie dokumentacji.
• Nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji z rodziną.
• Zawieranie kontraktu w pracy asystenta rodziny.
• Praca z oporem i motywowanie do zmiany.
• Formułowanie korekcyjnego planu pracy z rodziną.
• Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych.
• Koordynacja działań służb społecznych.
• Interwencja kryzysowa w rodzinie.
• Rozwiązywanie relacji asystent-klient.

Osoby prowadzące to psycholodzy, praktycy, z wieloletnim doświadczeniem pracy w charakterze asystenta rodziny.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej i zakłada AKTYWNY UDZIAŁ UCZESTNIKÓW.

Przed kursem dostają Państwo materiały szkoleniowe wysyłane drogą mailową.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA, O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Dla instytucji zgłaszających więcej niż jednego pracownika i studentów 10% zniżki.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu: 500 268 575 lub 604 529 813

ZASADY UCZESTNICTWA:
• Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu:
604 529 813 lub 500 268 575
• Wpłacenie zaliczki w wysokości 200 zł na konto:
03 1030 0019 0109 8530 0033 3167 decyduje o uczestnictwie w szkoleniu.
• Pozostałą kwotę (150 zł), należy wpłacić do końca trwania kursu – warunek uzyskania zaświadczenia ukończenia szkolenia.
• Akademia Nowy Horyzont ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

Dane firmy:
Akademia Nowy Horyzont
ul. Wąwozowa 6/166
02 – 796 Warszawa
nip: 648-239-75-06
Rejestr Instytucji Szkoleniowej: 2.14/00267/2011
www.akademiahoryzont.pl


oprac. ops.pl angoc 

Komentarze JEDNODNIOWE SZKOLENE ZAWODOWE – ASYSTENT RODZINY (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»