Archiwalne

Szkolenia SPS z Grażyną Mlonką z MPiPS z funkcjonwania nowelizacji ŚR i FA w praktyce

SPS) zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w szkoleniach jednodnodniowych prowadzonych przez Panią Grażynę Mlonkę – Głównego Specjalistę w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z cyklu "Prawo w praktyce"- "Nowelizacja ustawy o Świadczeniach Rodzinnych. Problemy z zakresu ustawy dot. osób uprawnionych do alimentów".

Podczas szkolenia poruszone zostną wszystkie aktualne problemy
widziane z perspektywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Terminy szkoleń:
17 marca 2009r.- Poznań
18 marca 2009r.- Katowice
23 marca 2009r.- Łódź
24 marca 2009r.- Warszawa
27 marca 2009r.- Gdańsk

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Wykładowca odpowiada w trakcie szkolenia na pytania zgłoszone organizatorowi szkolenia na adres: [email protected]

Program szkolenia:
„Prawo w praktyce” – program szkolenia z zakresu:

1. Nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych
2. Problemów z zakresu ustawy osobom uprawnionym do alimentów

I. godz. 9.00-11.00

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych – prowadzenie Grażyna Mlonka:

1. Postulowana zmiana rozpoczęcia okresu zasiłkowego i z tym związane zmiany innych przepisów

2. Nowe zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego zgodne z wyrokami
Trybunału Konstytucyjnego:
– termin przyznawania świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności ze względu na wydawanie orzeczeń o
niepełnosprawności
– rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – ustalanie składu rodziny i dochodu
– możliwości przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego rodzicom dzieci umieszczonych w specjalistycznych
ośrodkach szkolno-wychowawczych

3. Zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych proponowane lub wprowadzone przy nowelizacji innych ustaw,
w tym nowelizacji Kodeksu pracy, w tym:
– rozszerzenie osób uprawnionych do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
– becikowe uzależnione od badań lekarskich

4. Nieprawidłowe złożenie wniosku lub wezwanie do złożenia wyjaśnień – wstrzymania, pozostawienie wniosku
bez rozpatrzenia

5. Zasady ustalania nienależnie pobranych świadczeń i obliczania odsetek

godz. 11.00-11.15 przerwa kawowa
II. godz. 11.15-13.15
Problemy z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

1. Ustalanie składu rodziny osoby uprawnionej, kiedy osoba uprawniona sama może figurować w składzie
rodziny?

2. Ustalanie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, m.in. rozstrzygnięcie czy osoba może
otrzymywać alimenty jednocześnie pobierając świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

3. Upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

4. Kiedy rozpoczyna się postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych?
5. Zasady ustalania nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, obliczanie odsetek

6. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

7. Problemy związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych od dłużników mieszkających za granicą, przesyłanie
informacji i decyzji dłużnikowi mieszkającemu za granicą

8. Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego w sytuacji kontynuacji orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności

godz 13.15-13.30 przerwa

III. godz. 13.30-14.00
Konsultacje indywidualne i szczegółowe pytania, na temat aktualnych problemów związanych z ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z Grażyną Mlonką.

IV. godz. 14.00-14.15 Podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń, zakończenie

od godz. 14.15 obiad

Harmonogramy szkoleń do pobrania na www.sps.org.pl

Zapraszamy!
SPS www.sps.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia SPS z Grażyną Mlonką z MPiPS z funkcjonwania nowelizacji ŚR i FA w praktyce (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»