Archiwalne

Szkolenia z Urszulą Żółtak z MPiPS
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

Studio Profilaktyki Społecznej zaprasza serdecznie w miesiącu styczniu 2009 roku do wzięcia udziału w szkoleniach prowadzonych przez Panią [imię i nazwisko usunięto dn. 30.12.2014] – Głównego Specjalistę w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z zakresu: „Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych – praktyczne problemy wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – praktyczne problemy wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów”.

Terminy szkoleń:
20 stycznia 2009r.- Łódź
21 stycznia 2009r.- Warszawa
22 stycznia 2009r.- Radom

27 stycznia 2009r.- Kielce
28 stycznia 2009r.- Kraków
29 stycznia 2009r.- Katowice

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Wykładowca odpowiada na pytania zgłoszone organizatorowi szkolenia na adres: [email protected] Harmonogramy szkoleń dostępne są pod zakładką szkoleń jednodniowych- „OPS, DPS… 1 dzień” w kalendarium SPS na stronie głównej.

Program szkolenia:

Studio Profilaktyki Społęcznej (SPS)
serdecznie zaprasza na szkolenie jednodniowe
z cyklu „Prawo w praktyce”:

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych
– praktyczne problemy wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
– praktyczne problemy wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

szkolenie przeznaczone jest dla kierowników i pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej oraz pracowników działów świadczeń rodzinnych Urzędów Miast i Gmin

Szkolenie prowadzi: [imię i nazwisko usunięto dn. 30.12.2014] – prawnik, Główny Specjalista w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, współtwórca ustawy o świadczeniach rodzinnych, konsultant przy opracowywaniu ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, autorka licznych publikacji z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej, praktyk, prowadząca liczne szkolenia dla przedstawicieli pomocy społecznej, administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialna w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Departamencie Świadczeń Rodzinnych za legislację i stosowanie prawa, Warszawa

Ważne: Uczestnicy szkolenia proszeni są o przesyłanie faxem lub e-mailem na adres organizatora pytań dotyczących omawianej tematyki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2009r.: [email protected]  lub faks: 012 626 94 40

Ważne! Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem- prosimy o nie zwlekanie z podjęciem decyzji – decyduje kolejność zgłoszeń. Przewidujemy grupy maksymalnie do 50 osób.

„Prawo w praktyce” – program szkolenia

z zakresu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych- praktycznych problemów wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

I. godz. 9.00-10.45 (Prowadzenie [imię i nazwisko usunięto dn. 30.12.2014])
Omówienie zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczących m.in.:
– nowych zasad ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
– nowych zasad ustalania prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności,
– warunków do nabycia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kręgu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, sposobu ustalania kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pielęgnacyjnego,
– warunków do nabycia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

godz. 10.45-11.00 przerwa kawowa
– Inne zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące
m.in. sposobu ustalania dochodu w przypadku pobytu członka rodziny w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie,
– koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
oraz aktualne problemy wynikające ze stosowania przepisów ustawy o świadczeniach
rodzinnych.

godz. 13.00-13.30 obiad

II. godz. 13.30-14.00
Omówienie aktualnych problemów dotyczących ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Konsultacje indywidualne i szczegółowe pytania z [imię i nazwisko usunięto dn. 30.12.2014] na temat ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także aktualnych problemów związanych z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku licznych pytań możliwość przedłużenia szkolenia do godz. 14.30.
Podsumowanie i zakończenie szkolenia, wręczenie zaświadczeń

Ważne: Uczestnicy szkolenia proszeni są o przesyłanie faxem lub e-mailem na adres organizatora pytań dotyczących omawianej tematyki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2009r.: [email protected]  lub faks: 012 626 94 40

Zapraszamy serdecznie!

SPS, www.sps.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia z Urszulą Żółtak z MPiPS
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»