Archiwalne

ASYSTENT RODZINY – SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE

Akademia Rozwoju „Horyzont” Katarzyna Olobry-Księżak zaprasza na kolejną edycję szkolenia kwalifikacyjne dla asystentów rodzinnych, które rozpoczyna się 22.02. 2013r. w Warszawie.

Szkolenie prowadzone będzie zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki z dnia 9.12.2011 r. w sprawie szkoleń dla asystentów rodziny. Program szkolenia zatwierdzony został przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzja Nr 8/2012/AR.

Szkolenie daje kwalifikacje do pracy w charakterze asystenta rodziny oraz przygotowuje uczestników do pracy z rodzinami mającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędną asystentowi rodziny do pracy z rodzinami borykającymi się z wieloma problemami (ubóstwo, przemoc, uzależnienia, kłopoty wychowawcze, emocjonalne, prawne).

Szkolenie gwarantuje uczestnikom odbycie praktyk w jednym z warszawskich Ośrodków Pomocy Społecznej, w którym od kilku lat prowadzona jest działalność asystentów rodzinnych.

Szkolenie obejmuje 230 godziny wykładów i warsztatów (w tym 30 godz. zajęć praktycznych).

Adresaci szkolenia:
Osoby przygotowujące się do roli zawodowej asystenta rodzinny( wykształcenie zgodne z wymogami Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej z dn. 9.czerwca 2011r.)

Asystenci rodziny;
Pracownicy socjalni;
Pracownicy PCPR;
Psychologowie;
Pedagodzy;
Pracownicy organizacji pozarządowych;
Studenci;
Osoby interesujące się tematyką pracy z rodzinami zagrożonymi marginalizacja społeczną.

Treść merytoryczna szkolenia zgodna z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.12.2011r. w sprawie szkoleń dla asystentów rodziny. Firma posiada zgodę MPiPS na prowadzenie szkolenia.

Zagadnienia merytoryczne poruszane podczas szkolenia:

(Dokładny program szkolenia wraz ze szczegółowymi zganieniami otrzymają osoby, które zgłoszą się na szkolenie)
Założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
Trening umiejętności interpersonalnych ;
Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w pracy asystenta rodziny;
Metodyka pracy asystenta rodziny;
Dokumentacja w pracy asystenta rodziny;
Podstawy psychologii rozwojowej;
Podstawy psychologii rodziny;
Mechanizmy dysfunkcji rodziny i objawy zaburzeń;
Specyfika rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną;
Nawiązanie kontaktu z rodziną;
Kontrakt w pracy asystenta rodziny;
Podstawy prawne dot. prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego oraz prawa pracy;
Trudności w pracy z rodziną;
Opór w pracy z klientem;
Praca z oporem;
Interwencja kryzysowa w pracy asystenta rodziny;
Mediacje rodzinne;
Współpraca asystenta z służbami wspomagającymi rodzinę;
Edukacja zdrowotna ;
Uzależnienia – fakty i mity;
Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi ;
Niepełnosprawność w rodzinie
Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziny;
Diagnoza psychologiczna
Formułowanie diagnozy rodziny i jej poszczególnych członków;
Tworzenie indywidualnych planów pracy korekcyjnej z klientem;
Zajęcia praktyczne.

W trakcie szkolenia przewidziany jest również czas na konsultacje indywidualne.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej, przez wykwalifikowanych specjalistów – praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy asystenta rodziny na warszawskim Śródmieściu.

Miejsce szkolenia:

• Warszawa

Rozpoczęcie szkolenia
22-24.02.2013r.
Terminy zajęć praktycznych ustalane będą indywidualnie z poszczególnymi uczestnikami.

Koszt szkolenia:
2500 zł/os. (Cena obejmuje: usługę trenerską, profesjonalne materiały szkoleniowe przygotowane na każdy zjazd szkoleniowy, odbycie zajęć praktycznych, prezentację multimedialną, certyfikat ukończenia szkolenia, bazę lokalową, całodniowy serwis kawowy. Cena nie obejmuje noclegów i wyżywienia).

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty
Dla instytucji zgłaszających na szkolenie więcej niż jednego pracownika 10% zniżki.

Zasady zgłaszania się na szkolenie:

Przyjmujemy zgłoszenia od instytucji jak i osób indywidualnych.
Nadesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia) na adres mailowy [email protected]
Termin zgłoszenia: zgłoszenia przyjmowane są do 01.02.2013 r.

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

• Potwierdzeniem zgłoszenia mailowego jest wpłata zaliczki w wysokości 500 zł na konto: 25 1440 1387 0000 0000 1153 9882 Akademia Rozwoju „Horyzont” Katarzyna Olobry-Księżak, ul. Górczewska 200C/113, 01-460 Warszawa, do 02.02.2013 r.

Uwaga!
Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia dla zorganizowanej grupy we wskazanej przez Państwa Placówce, w dogodnym dla uczestników terminie. Terminy oraz koszt takiego szkolenia ustalamy indywidualnie z zainteresowaną Placówką.

Akademia Rozwoju Horyzont ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.

W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora uczestnicy otrzymają zwrot zaliczki.

Więcej informacji na temat szkolenia oraz opinie naszych klientów o szkoleniach znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej:

www.akademia-horyzont.com (zakładka rekomendacje)
lub pod numerem tel. (+ 48) 691 359 580

Serdecznie zapraszamy!

Wszelkie prawa zastrzeżone

Opracowanie i własność Katarzyna Olobry-Księżak


oprac. ops.pl angoc

Komentarze ASYSTENT RODZINY – SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»