Archiwalne

Spotkania informacyjne nt. Planu Działań na 2013 rok – Bytów, Słupsk, Lębork

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Słupsku działający przy Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku pragnie zaprosić Państwa na spotkania informacyjne, w trakcie których zostanie omówiony Plan Działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2013 rok.

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Słupsku działający przy Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku pragnie zaprosić Państwa na spotkania informacyjne, w trakcie których zostanie omówiony Plan Działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2013 rok. Plany działań przygotowane są corocznie przez Instytucję Pośredniczącą PO KL – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego dla czterech obszarów wsparcia, ujęte w priorytecie:

· VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

· VII – Promocja integracji społecznej,

· VIII – Regionalne kadry gospodarki

· IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Plany działań zawierają m.in. informację o planowanych w danym roku naborach wniosków o dofinansowanie, kryteriach wyboru projektów obowiązujących w ramach tych naborów oraz ich terminach.

Spotkanie kierowane jest do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem MOPS, GOPS, PCPR itp., instytucji oświatowych oraz przedsiębiorstw.

Intencją Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Słupsku jest pomoc instytucjom w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez rozpoznanie ich potrzeb oraz bezpłatną pomoc w postaci szkoleń, doradztwa, zawiązywania partnerstw oraz porozumień na rzecz rozwoju.

Spotkania odbędą się w:

· BYTÓW – w dniu 06.02.2013 r. o godz. 11.30

· SŁUPSK – w dniu 11.02.2013 r. o godz. 9.00

· LĘBORK – w dniu 12.02.2013 r. o godz. 9.30


Udział w spotkaniach jest bezpłatny!!!

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego (wraz ze skanem podpisu i pieczątką) dostępnego na stronie internetowej www.slupsk.roefs.pl na adres [email protected] lub faxem na numer 59 841 32 61.

Serdecznie zapraszamy!!!


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Spotkania informacyjne nt. Planu Działań na 2013 rok – Bytów, Słupsk, Lębork (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»