Archiwalne

Główczyce. Spotkanie ”Partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego”

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Słupsku prowadzony przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku zaprasza na spotkanie animacyjne pt.: Partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego, które odbędzie się w dniu 15 lutego br. w Główczycach. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Słupsku prowadzony przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku zaprasza na spotkanie animacyjne pt.: \”Partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego\”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 lutego br. w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Główczycach, ul. Kościuszki 15, w godz. 11.00 – 13.00.

Spotkanie dotyczy zawiązywania i funkcjonowania partnerstw lokalnych – czym jest partnerstwo lokalne, korzyści z zawiązywania partnerstw, etapy tworzenia partnerstw, rola partnerów i lidera partnerstwa.

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości zawiązania partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju na terenie gminy Główczyce. Poruszony zostanie także temat możliwych do realizacji działań partnerskich.

Przedstawiciel ROEFS zaprezentuje również informacje nt. konkursów PO KL na rok 2013, w tym promujących realizację projektów partnerskich.

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy osoby, które zainteresowane są budowaniem lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju, realizacją partnerskich projektów i innych inicjatyw – przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, sektora biznesu, ale także grup nieformalnych, jak koło gospodyń wiejskich, klub seniora, klub wolontariusza, klub sportowy, lokalni liderzy i inne.

Realizacja projektów i innych inicjatyw w partnerstwie niesie ze sobą znaczną wartość dodaną, wyrażoną w efekcie synergii, wynikającym ze wspólnej realizacji zadań w projekcie, wypracowania wspólnego rozwiązania problemu oraz odejścia od fragmentarycznych i często nieskoordynowanych działań, podejmowanych przez różne podmioty na tych samych obszarach.

Projekty realizowane w partnerstwie przyczyniają się także do nawiązania współpracy między instytucjami i organizacjami reprezentującymi różne grupy interesariuszy, np. rynku pracy, integracji społecznej, sektora edukacji, pracowników i przedsiębiorstw, co wpływa na proces wzajemnego uczenia się i rozwiązywania problemów.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu i przesłanie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej (skan zgłoszenia wraz z podpisem i pieczątką) dostępnego na stronie www.slupsk.roefs.pl na adres [email protected] lub faxem na numer (059) 841 32 61.


Serdecznie zapraszamy!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Główczyce. Spotkanie ”Partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego” (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
khazal22 » 10 grudnia 2023, 11:22

Czy przyznać Kartę Dużej Rodziny?

PomaryLinea » 09 grudnia 2023, 09:10

"Why was David Walker fired?"

dorota202 » 08 grudnia 2023, 15:39

SP na brata, jego dzieci żyją

marzena123 » 08 grudnia 2023, 14:46

unieważnienie KDR