Archiwalne

Zapraszamy na nowe szkolenia w Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu


Zapraszamy pracowników placówek pomocy społecznej na  szkolenia warsztatowe organizowane w Poznaniu. SZKOLENIA  


DOBRY INDYWIDUALNY PLAN WSPARCIA w ŚDS – JAK GO SKONSTRUOWAĆ I EFEKTYWNIE ZREALIZOWAĆ
Termin: 26 lutego 2013 r.

SUPERWIZJA I COACHING jako podstawowe mechanizmy wsparcia pracy i rozwoju pracownika socjalnego i asystenta rodziny
Termin: 27 lutego 2013 r.


DROGOWSKAZY NASZEGO CIAŁA CZYLI O TYM, JAK LEPIEJ ROZUMIEĆ DOLEGLIWOŚCI I CHOROBY
Szkolenie przeznaczone dla osób borykających się z przewlekłymi dolegliwościami i chorobami psychosomatycznymi
Termin: 5 marca 2013 r.
ASYSTENT RODZINY – nowy model pracy terapeutycznej w pomocy społecznej
Termin: 7 marca 2013 r.


ASYSTENT RODZINY – psychologiczne aspekty kontraktu z klientem pomocy społecznej
Termin: 14 marca 2013 r.


ORGANIZACJA PIECZY ZASTĘPCZEJ A SKUTECZNA REALIZACJA ZADAŃ w świetle znowelizowanej Ustawy o pieczy zastępczej z 2011r.”
Termin: 12-13 marca 2013r.
DZIECKO NADPOBUDLIWE. TRENING SPECJALNYCH UMIJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH
Termin: 16 kwietnia 2013 r.
RADZENIE SOBIE Z AGRESJĄ MIESZKAŃCA DPS. TRENING SKUTECZNYCH ZACHOWAŃ
Termin: 23 kwietnia 2013 r.
                  Zajęcia odbywają się w Poznaniu w godz. 9.00-15.00.                  Opłata za 1 dniowe szkolenie: 210 zł od osoby.                  Opłata za 2 dniowe szkolenie 420 zł od osoby.       
K        TRENER PRACY zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych / Asystent osoby niepełnosprawnej;   26  – 28 marca 2013r.           Kurs kierujemy do pracowników opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów , psychologów , którzy planują być trenerami pracy. W szkoleniu mogą brać udział inne osoby chcące realizować usługę trenera pracy. Szkolenie prowadzimy metodą warsztatową w oparciu o nasz program zakładający 3 dni szkoleniowe po 10 godzin lekcyjnych.Uczestnicy kursu będą przygotowani do pełnienia funkcji trenera pracy osób niepełnosprawnych. Po pomyślnej ewaluacji nasze Centrum wystawi certyfikat Trenera Pracy.Szkolenie trwa 3 dni , zajęcia odbywają się w godz. od 9.00 do 17.15.Miejsce szkolenia: Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu      Cena kursu Trener Pracy wynosi 660 zł od osoby + koszty noclegów i wyżywienia.       Przy zgłoszeniu od 3 osób z jednej placówki otrzymacie Państwo rabat cenowy.  

Kurs i szkolenia poprowadzą trenerzy naszego Centrum:

1. mgr Barbara Gojżewska – Dyrektor Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu. Psycholog (specjalista II stopnia psychologii klinicznej), psychoterapeuta (Europejski Certyfikat Psychoterapii, EAP Wiedeń), mediator i biegły Sądu Okręgowego w Poznaniu.  Prowadzi działalność szkoleniową i psychoterapeutyczną. Prowadzi szkolenia psychologiczne w placówkach pomocy społecznej, placówkach oświatowych oraz służby zdrowia dotyczące nowoczesnych metod terapii, komunikacji międzyludzkiej, wsparcia w sytuacjach kryzysowych, motywowania do zmiany itp. Zrealizowała wiele zaawansowanych projektów szkoleniowych. Członek Polskiej Federacji Psychoterapii.
 2. mgr Witold Gojżewski – psycholog kliniczny – trener i psychoterapeuta. Jest mediatorem Sądu Okręgowego w Poznaniu. Posiada certyfikat Praktyka NLP oraz doświadczenie w psychoterapii indywidualnej  i grupowej osób z zaburzeniami psychicznymi,   przewlekle chorych somatycznie, w sytuacjach kryzysowych, uzależnionych od alkoholu, z wadami słuchu. Prowadzi szkolenia psychologiczne w placówkach pomocy społecznej oraz służby zdrowia. Posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej.

3. mgr Paulina Stachura – psycholog i trener. Ukończyła specjalizację kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Posiada certyfikat ukończenia rocznego kursu Pracy z Procesem, wydany przez Polskie Towarzystwo Pracy z Procesem oraz certyfikat trenerski. Posiada doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej i szkoleń dla wychowanków domu dziecka, ich rodziców oraz rodzin zastępczych. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową oraz szkolenia psychologiczne przeznaczone dla zespołów terapeutyczno – opiekuńczych i rodzin zastępczych.Uczestnicy kursów i szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat.              Miejsce szkolenia: Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu os. Tysiąclecia 71.Realizujemy również powyższe kursy i  szkolenia jako wyjazdowe na terenie Państwa  Placówek dla  zorganizowanych grup ok. 25 osób. Cena szkoleń wyjazdowych  do uzgodnienia.
   Płatność przelewem w terminie do 14 dni od zakończenia szkolenia lub gotówką w dniu jego rozpoczęcia. Przy zgłoszeniu od 3 osób z jednej placówki otrzymacie Państwo rabat cenowy 4% , 4 osób rabat 5%.  
       Nocleg: Proponujemy miejsca noclegowe w pobliskim hotelu w cenie 75 za dobę. Jak się zapisać?     Prosimy zadzwonić do nas od poniedziałku do piątku  w godz. od 9.00 do 18.00 na nr tel./faks 061 870 14 64 , kom. 600 35 90 60 albo wysłać kwestionariusz szkoleniowy na adres: [email protected]   Informacje o pozostałych naszych szkoleniach znajdują się na stronie www.cpisp.plDo zobaczenia w naszym Centrum w Poznaniu.
 Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y  !
 oprac. ops.pl angoc

Komentarze Zapraszamy na nowe szkolenia w Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»