Archiwalne

Praca terapeutyczna z pacjentem psychotycznym i jego rodziną

Terminy: 2013-03-09. Temat: Praca terapeutyczna z pacjentem psychotycznym i jego rodziną. Czas trwania: 9:00-16:00 www.dcp.wroclaw.pl

Temat: Praca terapeutyczna z pacjentem psychotycznym i jego rodziną.
Czas trwania: 9:00-16:00
Terminy: 2013-03-09


Adresaci:
Niniejsze szkolenie skierowane jest do profesjonalistów pracujących z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, zaburzenia schizoafektywne, organiczne zaburzenia psychotyczne), bądź z rodzinami osób chorych. Na szkolenie szczególnie zapraszamy pracowników służb medycznych – lekarzy, psychoterapeutów, psychologów, pielęgniarki, pracowników socjalnych i terapeutów.

Tematyka:
1.Objawy psychopatologiczne zaburzeń psychotycznych. Objawy w okresie przedchorobowym.
2.Współcześnie obowiązujące klasyfikacje kliniczne. Klasyfikacja zaburzeń psychotycznych w ICD-10.
3. Grupy zaburzeń psychotycznych. Schizofrenia. Zaburzenia schizotypowe. Zaburzenia urojeniowe. Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne. Zaburzenia schizoafektywne. Organiczne zaburzenia psychotyczne.
4. Metody leczenia zaburzeń psychotycznych. Farmakoterapia. Psychoterapia. Współpraca z rodziną osoby chorej.
5. Formy psychoterapii i rehabilitacji. Psychoterapia indywidualna. Psychoterapia grupowa. Psychoedukacja pacjenta. Trening społecznych kompetencji. Terapia poprzez środowisko. Zajęcia kreatywne.
6. Rola rodziny w terapii i rehabilitacji pacjenta. Problemy i zadania rodziny. Komunikacja i współpraca. Nadmierna opiekuńczość. Nadmierne uwikłanie uczuciowe. Agresja i krytycyzm. Kontakty społeczne.
7. Terapia pacjentów psychotycznych – praca z parami małżeńskimi.
8. Terapia pacjentów psychotycznych- rodziny z dziećmi.
9. Problemy specjalne utrudniające pracę z rodziną- nadużywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych, kazirodztwo, wykorzystanie seksualne dzieci, samobójstwo, niesprawność fizyczna, gdy rodzina odrzuca pomoc terapeutyczną.
10. Współpraca lekarza psychiatry i psychologa w leczeniu zaburzeń psychotycznych.
11.Przypadki kliniczne- omówienie. Praca własna i w grupach.
12. Konstruowanie programu terapeutycznego dla pacjentów psychotycznych.

Osoba prowadząca:
Agnieszka Juszczyk – psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię systemową indywidualną, grupową, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. Pracuje w ujęciu systemowym z rodzinami z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychosomatycznymi. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, zaburzeń ASD I PTSD. Prowadzi sesje debriefingowe Critical Incident Stress Debriefing (CISD) dla specjalistów zajmujących się zawodowo ratownictwem i interwencją kryzysową oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), International Association for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Jest biegłym sądowy w zakresie psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz seksuologii. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W zakresie umiejętności psychoterapeutycznych kształciła się także m.in. w: Szkoła Terapeutyczna Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu (kurs podstawowy i kurs zaawansowany), Kurs Terapii Rodzin – Polski Instytut Ericksonowski, Kurs Terapii Małżeństw i Par – Polski Instytut Ericksonowski, Szkoła Psychoterapii Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami – Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego – Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, oraz w ramach innych szkoleń specjalistycznych z zakresu diagnozy i psychoterapii.

Koszt szkolenia: 300 PLN


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Praca terapeutyczna z pacjentem psychotycznym i jego rodziną (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»