Archiwalne

Szkolenie kwalifikacyjne Asystent rodziny

Kurs \”Asystent rodziny\” (szkolenie kwalifikacyjne) – dla osób z wyższym wykształceniem na dowolnym kierunku lub wykształceniem średnim w wymiarze 231 godzin (zgodnie rozporządzeniem MPiPS z 9.12.2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny, jako jedna z nielicznych instytucji posiadamy zgodę Departamentu Polityki Rodziny na prowadzenie takich szkoleń). Już ruszyły zapisy na ośmą edycję kursu  (17.05.2013 – 28.07.2013 r.)

KURS ASYSTENT RODZINY (231 godz.) – INTENSYWNIE!


Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie zaprasza do udziału w kursie kwalifikacyjnym Asystent rodziny dla osób z wyższym wykształceniem na dowolnym kierunku lub wykształceniem średnim, w wymiarze 231 godzin (zgodnie rozporządzeniem MPiPS z 09.12.2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny).  Jako jedna z nielicznych instytucji w kraju posiadamy zgodę Departamentu Polityki Rodziny MPiPS na prowadzenie takich szkoleń (Decyzja nr 10/2012/Ar z dnia 02.03.2012 r.).Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskują kwalifikacje do pracy w charakterze asystenta rodziny, szkolenie przygotowuje do pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi.Kurs kończy się egzaminem (obroną pracy dyplomowej) i uzyskaniem zaświadczenia.Kurs prowadzony będzie w ujęciu koncepcji budzenia sił ludzkich. Uczestnicy zapoznają się z metodami motywującymi klienta do zmiany oraz skoncentrowanymi na rozwiązaniach. Program kursu wzbogacony jest więc treściami zgodnymi ze współczesnymi tendencjami w pracy socjalnej.Kurs będzie prowadzony przez profesjonalną kadrę m.in. dr Izabelą Krasiejkoautorkę książek i artykułów dotyczących metodycznego działania asystentów rodziny oraz częstochowskich asystentów rodziny. Częstochowska asystentura rodziny znalazła się wśród laureatów tegorocznego konkursu organizowanego przez Związek Miast Polskich „Samorządowy Lider Zarządzania 2011 – Usługi Społeczne“W trakcie kursu osoby w nim uczestniczące zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne asystentowi rodziny do pracy z rodziną z wieloma problemami (ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, choroba przewlekła), takie jak.:prowadzenie motywującej do zmiany rozmowy z klientem,poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych,mediacje i negocjacje,koordynacja działań służb społecznych,aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych,konstruowanie dokumentacji.W czasie kursu będzie możliwość zapoznania się z pracą asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.Kurs skierowany jest do:Osób przygotowujących się do roli zawodowej asystenta rodzinny, posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie wyższe na kierunkach innych niż wymienione w art.12 ust.1 p. pkt a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887) tj.: praca socjalna, socjologia, pedagogika.Zajęcia poprowadzone zostaną przez wyspecjalizowaną kadrę:dr Izabela Krasiejko – adiunkt w Zakładzie Pracy Socjalnej Akademii im. J. Długosza, konsultant metodyczny i asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), autorka książki Metodyka działania asystenta rodziny ( www.slaskwn.com.pl ), książki Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny ( www.slaskwn.com.pl ), Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej ( www.weakapit.pl ).dr Edyta Widawskaadiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, mediator, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane).dr Zbigniew Wieczorekadiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, posiada ukończone szkolenia dotyczące terapii w ujęciu różnych szkół terapeutycznych m.in. Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), NLP, terapii komunikacyjnej, poznawczo – behawioralnej.dr Agnieszka Miklewskaadiunkt w Zespole Badawczym Psychologii Stosowanej Akademii im. J.Długosza, psychoterapeuta, konsultant PSR (szkolenie zaawansowane), pełniła funkcję eksperta ds. wsparcia psychologicznego i oceny predyspozycji zawodowych przy Programie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Kroki ku pracy”.dr Sylwia Kitaadiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza,mgr Monika Podgórskapsychoterapeuta, mediator, coachmgr Alina KulaKurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowiemgr Lidia Zellermgr pedagogiki, od 2011 r. koordynator zespołu do spraw pieczy zastępczej i asysty rodzinnej w MOPS w Częstochowie, w latach 2002 – 2011 Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Pomocy Społecznej w MOPS w Częstochowie.mgr Anna Imielińskaasystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.mgr Beata Wawrzyńczak – specjalista terapii uzależnień.Informacje organizacyjne:Miejsce prowadzenia kursu – CzęstochowaCzas trwania kursu – 231 godzin (w tym 30 godzin praktyk)Termin kursu – 17.05.-28.07.2013 r.Cena kursu1950 zł netto + 23%VATDla uczestników, których udział finansowany jest ze środków publicznych cena wynosi 1950 zł brutto (VAT zwolniony – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o VAT).Cena obejmujezajęcia, materiały szkoleniowe, przerwę kawową. Uczestnik sam pokrywa koszty dojazdu, wyżywienia oraz ewentualnego zakwaterowaniaSposób płatnościpłatności można dokonać jednorazowo lub w ratach (2- 4 rat).I rata w wysokości 600,00 zł – płatna do 10.05.2013 r.Sposób realizacji – warsztaty realizowane są w blokach trzy- lub czterodniowych od piątku (lub czwartku)  do niedzieli. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w miesiącu wg następującego schematu:czwartki: od 10:00-18:50 (w tym 2 przerwy 10-minutowe i 1 przerwa godzinna),piątki: od 10:00-18:50 (w tym 2 przerwy 10-minutowe i 1 przerwa godzinna),soboty: od 9:00-17:50 (w tym 2 przerwy 10-minutowe i 1 przerwa godzinna),niedziele: od 8:00 – 16:50 (w tym 2 przerwy 10-minutowe i 1 przerwa godzinna).Wyjątkiem są praktyki odbywające się w dniach 26-27 czerwca 2013 r. i 24-25.07.2013 r. w dni robocze (środa – czwartek).Terminy zjazdów:I zjazd: 17-19 maja 2013 r.II zjazd: 31 maja – 2 czerwca 2013 r.III zjazd: 13 – 16 czerwca 2013 r.Zajęcia praktyczne 26-27 czerwca 2013 r.IV zjazd: 28-30 czerwca 2013 r.V zjazd: 11-14 lipca 2013 r.Zajęcia praktyczne 24-25 lipca 2013 r.VI zjazd (zakończony egzaminem): 26-28 lipca 2013 r.Warunki uczestnictwa w kursie:Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne lub pocztą elektroniczną.Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie.Przesłanie kserokopii dyplomu (odpisu dyplomu) ukończenia studiów wyższych lub świadectwa maturalnego potwierdzonych za zgodność z oryginałem (przez uczestnika kursu)Przesłanie kserokopii dowodu osobistego potwierdzonej za zgodność z oryginałem (przez uczestnika kursu)Wpłata co najmniej I części opłaty za kurs (600,00 PLN) na konto bankowe Stowarzyszenia do dnia 10 maja 2013 r.Uczestnik może wycofać się z udziału w kursie bez ponoszenia kosztów, jeśli przyśle pisemną rezygnację (poczta mailowa, faks) najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% wartości szkolenia.Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej ma prawo odwołać kurs lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.W przypadku odwołania kursu przez organizatora strona uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.Szczegółowe informacje i zapisy:tel. (34) 34 30 038e-mail: [email protected]oprac. ops.pl angoc 

Komentarze Szkolenie kwalifikacyjne Asystent rodziny (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
rosie101 » 13 lipca 2024, 09:56

informacji

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 14:31

Dlaczego warto sprzedać auto na złom?

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 13:16

Skup aut w Tychach bez problemów

andzia2017 » 12 lipca 2024, 13:14

ZP - przedłużenie