Archiwalne

Szkolenie z mediacji cywilnej i gospodarczej w marcu 2012 r.

Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniu specjalistycznym z mediacji cywilnej i gospodarczej w dn. 13-16 marca b.r. Szkolenie jest przeznaczone  dla osób, które ukończyły kurs podstawowy z mediacji oraz dla  praktykujących już mediatorów (np. mediatorów rodzinnych), którzy chcą  uzupełnić i poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.


Szkolenie z mediacji cywilnej i gospodarczej w marcu 2012 r.

Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniu specjalistycznym z mediacji cywilnej i gospodarczej, które odbędzie się
w dn. 13-16 marca b.r. w Warszawie.


Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs podstawowy z mediacji i są szczególnie zainteresowane mediacją w sprawach cywilnych i
gospodarczych, oraz dla praktykujących już mediatorów (np. mediatorów
rodzinnych), którzy chcą uzupełnić i poszerzyć swoje kwalifikacje
zawodowe.

Zapraszamy:
– wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi
metodami rozwiązywania konfliktów i sporów;
– psychologów, socjologów,
pedagogów
– prawników, aplikantów adwokackich, asystentów sędziów,
absolwentów studiów prawniczych;
– menedżerów, konsultantów, pracowników
działów HR.

Cel szkolenia
Przygotować uczestników do pełnienia roli mediatora w sprawach cywilnych i gospodarczych poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji.

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U.
2001 Nr 56 poz. 591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady
ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze
Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.

Metody
Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń
dla indywidualnej aktywności.
Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne
ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
Informacje
zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania
umiejętności przez uczestników.
Analiza polskich i zagranicznych filmów
edukacyjnych.
Prezentacje teoretyczne stanowią około 20% czasu szkolenia.

Terminy i miejsce
Szkolenie specjalistyczne dla
mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych (40 godzin dydakt.) – 13-16
marca 2012 (wtorek-piątek)
Szkolenie odbędzie się w
Warszawie.

Opłaty
Koszt szkolenia specjalistycznego
dla mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych: 1500 zł , jezeli wpłata
nastąpi do dnia 3 marca 2012 r.. Po tym terminie obowiązuje cena 1650 zł
Dla osób uczestniczących w innym szkoleniu CMPP – 20% zniżki, czyli
opłata wynosi 1200 zł, jezeli wpłata nastąpi do dnia 3 marca 2012. Po tym
terminie obowiązuje cena 1320 zł.


Dla 2 lub większej liczby osób zapisujących się razem – 15 % zniżki, czyli opłata dla 1 osoby to 1275 zł , jezeli wpłata nastąpi do dnia 3 marca 2012 r..Po tym
terminie obowiązuje cena 1400 zł.

Warunkiem udziału w szkoleniu specjalistycznym jest wcześniejszy udział w
40-godzinnym szkoleniu podstawowym prowadzonym przez CMPP lub inną organizację szkoleniową.

W cenę szkolenia wchodzi serwis podczas przerw oraz materiały
szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów. Opłata nie obejmuje noclegów ani
wyżywienia. Pomagamy znaleźć niedrogi nocleg.


Wpłat prosimy dokonywać na konto
Fundacji Partners Polska w IV Oddziale Banku Pekao SA w Warszawie,
nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536

Materiały dla uczestników
Wszyscy uczestnicy otrzymują wysokiej jakości materiały
szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów, w tym m.in. Skarb mediatora.

Ponadto każdy uczestnik/uczestniczka dostaje również zestaw wzorów pism,
formularzy oraz innych narzędzi niezbędnych do prowadzenia praktyki
mediacyjnej:
– przykładowe teksty ugód mediacyjnych,
– najczęściej
stosowane warianty protokołów z mediacji,
– przykładowe zaproszenia na
mediację
oraz inne pisma używane w korespondencji ze stronami, ich
pełnomocnikami i z sądami.

Warunki uczestnictwa
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po otrzymaniu przez nas
wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakwalifikowana osoba otrzyma
potwierdzenie.

Trenerzy
Trenerem jest Maciej Tański.

Współpracują z nim inni mediatorzy z naszego Centrum.

Zaświadczenia
Uczestnicy szkolenia otrzymują
zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacją o
wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia

Informacje i zgłoszenia
tel./faks (22) 825-40-83, (22) 409-53-83

(codziennie w godz. 10:00 – 18:00)
email: [email protected]
strona:www.mediacja.org

Program ramowy szkolenia specjalistycznego dla mediatorów rodzinnych
w sprawach cywilnych i gospodarczych

 • Specyfika sporów cywilnych i gospodarczych


 • Uwarunkowania prawne sporów cywilnych i gospodarczych


 • Dyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości
  mediatora


 • Przygotowanie się do mediacji w sprawach cywilnych lub
  gospodarczych


 • Prowadzenie procesu negocjacji


 • Sporządzanie ugody mediacyjnej


 • Obecność prawników w mediacji


 • Mediacje wielostronne


 • Radzenie sobie z emocjami w mediacji


 • Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką


 • Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi


 • Bariery w mediacji – przyczyny i sposoby ich pokonywaniaoprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie z mediacji cywilnej i gospodarczej w marcu 2012 r. (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Mixonek1 » 20 czerwca 2024, 02:20

Specjalista w prawie karnym

Mixonek1 » 19 czerwca 2024, 21:37

Kompleksowa oferta termoizolacyjna

magda_witkowska » 19 czerwca 2024, 20:24

alimenty na pensjonariusza dps

Norma1n » 19 czerwca 2024, 19:00

Witam wszystkich