Archiwalne

Partnerstwo szansą na sukces w projektach PO KL

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Słupsku prowadzony przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku zaprasza na spotkania animacyjne pt.: Partnerstwo szansą na sukces w realizacji projektów PO KL. Spotkanie dotyczy korzyści z zawiązywania partnerstw, zasad budowania partnerstw i zakresu realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy te osoby, które realizują bądź chcą w przyszłości realizować przedsięwzięcia partnerskie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru działania ROEFS w Słupsku (powiaty: słupski, bytowski, lęborski, wejherowski, pucki, m. Słupsk).

Realizacja projektów w partnerstwie niesie ze sobą znaczną wartość dodaną, wyrażoną w efekcie synergii, wynikającym ze wspólnej realizacji zadań w projekcie, wypracowania wspólnego rozwiązania problemu oraz odejścia od fragmentarycznych i często nieskoordynowanych działań, podejmowanych przez różne podmioty na tych samych obszarach.

Projekty realizowane w partnerstwie przyczyniają się także do nawiązania współpracy między instytucjami i organizacjami reprezentującymi różne grupy interesariuszy, np. rynku pracy, integracji społecznej, sektora edukacji, pracowników i przedsiębiorstw, co wpływa na proces wzajemnego uczenia się i rozwiązywania problemów.

Spotkania odbędą się:

– 07.05.2013 r. w Słupsku, godz.14.00
– 09.05.2013 r. w Wejherowie, godz. 9.30
– 14.05.2013 r. w Bytowie, godz. 11.30
– 15.05.2013 r. w Lęborku, godz. 10.30
– 03.06.2013 r. w Jastarni, godz. 14.30
– 04.06.2013 r. w Pucku, godz. 13.30
– 07.06.2013 r. w Gniewinie, godz. 10.00
– 21.06.2013 r. w Czarnej Dąbrówce, godz. 12.30

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.slupsk.roefs.pl w formie elektronicznej na adres [email protected] lub faxem na numer (059) 841 32 61.


Serdecznie zapraszamy!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Partnerstwo szansą na sukces w projektach PO KL (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»