Archiwalne

Najnowsze zmiany w świadczeniach rodzinnych dot. świadczeń opiekuńczych.

Zapraszamy Państwa serdecznie na szkolenia z tematu: Najnowsze zmiany w świadczeniach rodzinnych dot. świadczeń opiekuńczych. Szkolenia odbywać się będą w następujących miastach: Wrocław, Łódź, Radom, Kielce, Warszawa. Temat szkolenia:
Najnowsze zmiany w świadczeniach rodzinnych dot. świadczeń opiekuńczych.

03.06.2013r. – Wrocław
04.06.2013r. – Łódź
05.06.2013r. – Radom
06.06.2013r. – Kielce
07.06.2013 – Warszawa

Informacje o wykładowcy: Olgierd Podgórski zastępca dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Prowadzi szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z fundusz alimentacyjnego od 2004 r.

Program szkolenia:
I. Specjalny zasiłek opiekuńczy – nowe świadczenie opiekuńcze oraz zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym
1.Świadczenie pielęgnacyjne.
a)aktualny stan prawny i dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie,
b)katalog podmiotowy osób uprawnionych (przed i po zmianach),
c)„na kogo” będzie można pobierać świadczenie pielęgnacyjne po zmianach,
d)katalog przesłanek negatywnych uniemożliwiających otrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego (komparatystyka),
e)przepisy przejściowe – czasowe zachowanie decyzji w mocy i obowiązek informacyjny gmin,
f)dodatek 100 zł do świadczenia pielęgnacyjnego a okres przejściowy.
2.Specjalny zasiłek opiekuńczy.
a)nowe świadczenie opiekuńcze – ogólne zasady,
b)komu i na kogo przysługuje? – katalog podmiotowy,
c)warunki otrzymania nowego świadczenia: kryterium dochodowe, przesłanki negatywne, kolejność przyznawania,
d)sposób ustalania dochodu:
– czyj dochód i na jakich zasadach będzie brany pod uwagę?
e)nowy wzór wniosku określony w rozporządzeniu dotyczącym sposobu i trybu postepowania w sprawach o świadczenia rodzinne.
3.Małżonkowie a świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
4.Procedury umożliwiające gminom weryfikację uprawnień do świadczeń rodzinnych:
5.Nowy wzór sprawozdań rzeczowo – finansowych do świadczeń rodzinnych.
6.Zmiany dostosowujące w innych ustawach dot. świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.
7.Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

II. Dyskusja – odpowiedzi na pytania.

http://www.percept-szkolenia.pl
tel: 694327113

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Najnowsze zmiany w świadczeniach rodzinnych dot. świadczeń opiekuńczych. (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»