Archiwalne

Zmiany i przyszłość pomocy społecznej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej OR Gdańsk zaprasza pracowników ośrodków pomocy społecznej na szkolenie: Zmiany i przyszłość pomocy społecznej: wyzwania, interpretacja przepisów prawnych, nowelizacje przepisów ustawy o pomocy społecznej. Termin: 11 październik 2013, Gdańsk Program:

1. Bieżące problemy pomocy społecznej i ich podłoże:
• nieskuteczność walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
• problemy związane z funkcjonowaniem jednostek całodobowej opieki społecznej;
• słabość kooperacji międzyinstytucjonalnej.

2. Wpływ zewnętrznego otoczenia pomocy społecznej na zmiany wewnątrz systemu.

3. Zmieniające się oczekiwania społeczne względem pomocy społecznej, a głównie wobec pracownika socjalnego w relacji z klientem pomocy społecznej, w instytucjonalnym środowisku lokalnym.

4. Zmiany korygujące instrumentarium prawne pomocy społecznej – nowelizowane przepisy ustawy o pomocy społecznej:
• zmiany w otoczeniu pomocy społecznej wpływające na modyfikacje wewnątrz systemu.
• zmiany definiowanych pojęć i ich skutki dla odbiorcy świadczeń pomocy społecznej i sprawnego funkcjonowania jednostek org. pomocy społecznej,
• wprowadzenie działań integracyjnych i reintegracyjnych oraz aktywizujących do katalogu zadań realizowanych przez samorząd terytorialny szczebla wojewódzkiego,
• modyfikacja sposobu ustalania kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej i jego wpływa na zobowiązania gmin do partycypacji w koszcie pobytu osoby w dps.

5. Krajowy Program Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym – nowym wymiarem integracji społecznej:
• założenia programu,
• nowe narzędzia walki z ubóstwem.

6. Bieżące problemy wyznacznikiem kierunków zmian podnoszących efektywność funkcjonowania systemu organizacyjnego pomocy społecznej:
• propozycje zmian struktury organizacyjnej jednostek pomocy społecznej – szczególna rola ośrodka pomocy społecznej,
• propozycje zmian w zakresie świadczeń, usług wspierających i aktywizujących,
• rozwój wczesnej profilaktyki jako sposób na zmniejszanie działań ratowniczych.

7. Podnoszenie roli aktywnego włączenia osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej za pomocą rozwijania usług aktywizacyjnych oraz rozwijania przedsiębiorczości ekonomii społecznej.

8. Podniesienie podmiotowości odbiorców pomocy społecznej i jej wpływa na działania służące aktywizowaniu klientów pomocy społecznej.

9. Zmiany w sposobie funkcjonowania instytucji całodobowego wsparcia świadczących usługi adresowane do osób niesamodzielnych:
• zmiany w obszarze standardów świadczonych usług
• nowe formy wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych
• nowe propozycje finansowania.

10. Omówienie wybranych problemów związanych z interpretacją przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej oraz problemów pomocy środowiskowej pomocy społecznej i całodobowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej świadczących dzienne i całodobowe usługi w świetle projektowanych zmian ustawowych.

Kontakt: 58 322 25 35, [email protected]

www.gdansk.frdl.pl  

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Zmiany i przyszłość pomocy społecznej (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
rosie101 » 13 lipca 2024, 09:56

informacji

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 14:31

Dlaczego warto sprzedać auto na złom?

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 13:16

Skup aut w Tychach bez problemów

andzia2017 » 12 lipca 2024, 13:14

ZP - przedłużenie