Newsy

START BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ DLA PIELĘGNIAREK Z MAŁOPOLSKICH DPS


W piątek 24 maja rozpoczęły się szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek pracujących w małopolskich domach pomocy społecznej realizowane w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Dzięki nim za dwa lata przybędzie w Małopolsce ponad 40 specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i psychiatrycznego.

Jednym z celów projektu dofinansowanego w 85% ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest podniesienie jakości usług pielęgniarskich świadczonych na rzecz mieszkańców małopolskich domów pomocy. Organizowane na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie szkolenia specjalizacyjne, jak również kursy kwalifikacyjne, które rozpoczęły się w weekend 18-19 maja, umożliwią podwyższenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie nowych umiejętności praktycznych przez łącznie ponad 130 uczestniczek, z czego blisko 100 rozpoczęło kształcenie w tym miesiącu. Realizatorem wszystkich form kształcenia jest Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.

– To duża szansa dla pielęgniarek pracujących w DPS-ach – mówi Rafał Barański, Zastępca Dyrektora ROPS w Krakowie. – Przygotowując projekt do realizacji zwróciliśmy uwagę na to, że dotychczasowa oferta szkoleniowa skierowana do tej grupy pracowników DPS jest stosunkowo uboga. Praca pielęgniarki w domu pomocy jest trudna i wymaga stałego doskonalenia umiejętności zawodowych. Jednocześnie dostęp do oferty szkoleniowej jest utrudniony ze względu na wysokie koszty kursów kwalifikacyjnych i szkoleń specjalizacyjnych. Dlatego też zdecydowaliśmy się na opracowanie specjalnej oferty dla tej grupy zawodowej, dzięki czemu pielęgniarki pracujące w małopolskich DPSach mają możliwość skorzystania z bezpłatnych zajęć edukacyjnych.

Szkolenia specjalizacyjne będą trwały blisko 20 miesięcy, a ich uczestniczki w 2015 roku przystąpią do egzaminu państwowego, który potwierdzi ich specjalistyczne kwalifikacje. Kursy kwalifikacyjne w dziedzinach pielęgniarstwa opieki długoterminowej i pielęgniarstwa psychiatrycznego będą trwały 6 miesięcy i zakończą się wewnętrznymi egzaminami.

W ramach szkoleń i kursów pielęgniarki zdobywają wiedzę teoretyczną, ale mają także zajęcia praktyczne – uczestniczki zapoznają się z podstawami psychologii, socjologii, prawa, a także z szeregiem zagadnień ogólnych i specyficznych dla danej dziedziny pielęgniarstwa. Staże będą odbywać się w oddziałach szpitalnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej.


więcej na ten temat w serwisie ops.pl


Zastrzyk finansowy dla małopolskich domów pomocy społecznejoprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

RPO o placówkach dla osób bezdomnych

19 stycznia 2017      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z wnioskiem do Ministra Rodziny Pracy i Polityki...»

Apel RPD o zmiany legislacyjne w sprawie DPS

21 kwietnia 2017      TAGI:         
Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się się do Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej...»

Ministerstwo Sprawiedliwości o programach dla sprawców przemocy w rodzinie opuszczających zakłady karne

26 maja 2017      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z dnia 1304.2017 r. zwrócił się do Ministerstwa...»

„Dobry start” – podręcznik Ministerstwa

12 czerwca 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, wychodząc na przeciw potrzebom pracowników...»

Sami Dzielni – nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie...»