Newsy      

Od 1 lipca znów można składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start”

Już od 1 lipca można składać wnioski o 300+ na rok szkolny 2022/2023.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

• Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – każdy z wnioskodawców,
• systemu bankowości elektronicznej – wyłącznie rodzic dziecka,
• portalu Emp@tia – każdy z wnioskodawców.
Wnioski o świadczenie „Dobry Start”, które zostaną złożone do 31 sierpnia, winny być rozpoznane do 30 września 2022 r.

O świadczenie może ubiegać się:

• rodzic:
◦ jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, z wnioskiem o świadczenie powinien wystąpić jeden z nich. Jeśli oboje złożą wniosek, świadczenie otrzyma ten, który zrobił to jako pierwszy.
◦ jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli drugi rodzic również złoży wniosek, ustalimy, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem i temu rodzicowi wypłacimy świadczenie.
◦ jeśli dziecko – zgodnie z orzeczeniem sądu – jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, każdy z nich może złożyć wniosek i otrzymać świadczenie „Dobry Start” w wysokości 150 zł.

• opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,

• opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,

• osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich,

• osoba usamodzielniana, czyli osoba, która opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Wskazane świadczenie przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. Wniosek o świadczenie w tych wypadkach może złożyć:

• rodzina zastępcza,
• osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
• dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
• dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami ZUS w sprawie programu „Dobry Start”.

Źródło:

https://www.zus.pl/

Komentarze Od 1 lipca znów można składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start” (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nabór na studia z zakresu Metodyki i metodologii pracy socjalnej znów otwarty!

24 stycznia 2023      TAGI:         
Uczelnia Korczaka, lider w kształceniu profesji społecznych, ponownie prowadzi nabór...»
Świadczenie na zakup dekodera

Świadczenie na zakup dekodera

07 marca 2022      TAGI:         
W dniu 25 lutego 2022 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu...»
NIK skontrolowała Ośrodki Pomocy Społecznej i wyciągnęła wnioski

NIK skontrolowała Ośrodki Pomocy Społecznej i wyciągnęła wnioski

12 września 2023      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w kilku podmiotach zajmujących się...»

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 r. – kluczowe zmiany (bezpłatne szkolenie online)

20 sierpnia 2023      TAGI:         
Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych...»
Wpisanie na listę oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej nie do zaskarżenia

Świadczenie pielęgnacyjne a rozstrzygnięcia sądów administracyjnych

14 kwietnia 2022      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich, analizując orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczących...»