Archiwalne

Studium Asystenta Rodziny 2013/2014

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na Studium Asystenta Rodziny 2013/2014! Program Studium Asystenta Rodziny spełnia wymogi Ministra Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887). Zajęcia rozpoczną się w październiku 2013 we Wrocławiu.

Terminy szkolenia: 05.10.2013, 06.10.2013, 09.11.2013, 10.11.2013, 07.12.2013, 08.12.2013, 11.01.2014, 12.01.2014, 01.02.2014, 02.02.2014, 01.03.2014, 02.03.2014, 05.04.2014, 06.04.2014, 10.05.2014, 11.05.2014, 31.05.2014, 01.06.2014, 22.06.2014, 23.06.2014

Liczba dni szkolenia: 20

Godziny zajęć: 9:00-16:00

Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 01.10.2013

Program Studium Asystent Rodziny opracowany został przez zespół ekspertów w tej dziedzinie i ukierunkowny jest głównie na podnoszenie praktycznych umiejetności uczestników. Plan studiów obejmuje realizację przedmiotów ujętych w bloki tematyczne, których celem jest uzyskanie i pogłębienie wiedzy z zakresu: psychologii i pracy z rodziną, pedagogiki rodziny, psychologii rozwojowej i wychowawczej, interwencji kryzysowej, mediacji rodzinnych, pracy socjalnej i pracy terapeutycznej z rodziną, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa karnego i cywilnego, regulacji prawnych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, metodologii pracy asystenta rodziny, uprawnień i etyki zawodowej asystenta rodziny.

Celem Studium jest kształcenie przyszłych asystentów rodziny. Studium asystenta Rodziny jest szkoleniem nadającym kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji Asystenta Rodziny. Program Studium Asystent Rodziny spełnia wymogi Ministra Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887). Dolnośląskie Centrum Psychoterapii decyzją ministra otrzymało akredytację na organizację i realizację profesjonalnego szkolenia kwalifikacyjnego dla przyszłych asystentów rodziny. Program merytoryczny, jak i kwalifikacje osób prowadzących zajęcia zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Obszerny blok zajęć praktycznych przygotowuje uczestników Studium DCP do wykonywania zawodu asystenta rodziny. Studia gwarantują dużą liczbę zajęć warsztatowych oraz możliwość bezpośredniego zastosowania wiedzy w różnego rodzaju ćwiczeniach indywidualnych i grupowych, co pozwala absolwentom po ukończeniu szkolenia na bezpośrednie zastosowanie w praktyce zdobytych umiejętności.

W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności opracowywania oraz realizacji planu pomocy rodzinie na poziomach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, społecznym, zawodowym, a także prawnym; wzmocnią własne kompetencje poprzez wzrost umiejętności komunikacyjnych oraz negocjacji i mediacji; zdobędą umiejętności z zakresu metodyki pracy asystenta rodziny; poszerzą wiedzę teoretyczną I praktyczne umiejętności z zakresu pedagogiki wychowawczej, terapii rodzin, interwencji kryzysowej. Studium Asystent Rodziny jest szkoleniem kwalifikacyjnym. Absolwenci otrzymują kwalifikacje asystenta rodziny uprawniające do podejmowania samodzielnej pracy z rodzinami. Studia prowadzone są zgodnie z założeniami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Zapisy i więcej informacji na stronie www Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii

www.dcp.wroclaw.pl


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Studium Asystenta Rodziny 2013/2014 (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»