Archiwalne

Naruszenie zasad realizacji projektu skutkujące koniecznością zwrotu środków z funduszy UE


Zapraszamy Państwa na szkolenie nt. \”Naruszenie zasad realizacji projektu skutkujące koniecznością zwrotu środków z funduszy UE\”. MIEJSCE SZKOLENIA: WARSZAWA – hotel w centrum miasta.

Termin: 10 -11.10.2013r., WARSZAWA – hotel w centrum miasta

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.

\”Naruszenie zasad realizacji projektu skutkujące koniecznością zwrotu środków z funduszy UE\”

WYKŁADOWCA:
dyplomowany trener europejski, akredytowany ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich. Znany i ceniony szkoleniowiec, stały współpracownik naszej firmy.

NA SZKOLENIE ZAPRASZAMY:
pracowników Instytucji Zarządzających, Pośredniczących, Wdrażających, Certyfikujących – ministerstw oraz urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, w zakresie realizacji programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz samorządy szczebla gminnego i powiatowego zainteresowane rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków UE (szkolenie nie jest przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorców).

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień I – 10.10.2013r. (godz. 10.00 – 16.00)

* Zasady zwrotu środków europejskich zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych;
* Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem;
* Wykorzystanie środków niezgodnie z procedurami;
* Pobranie środków nienależnie lub niezgodnie zprzeznaczeniem;
* Wezwania do zwrotu środków;
* Jak prawidłowo przygotować decyzję określającą kwotęprzypadającą do zwrotu ze środków funduszystrukturalnych?
* Obliczanie wysokości odsetek;
* Zwrot środków a pomniejszenie kolejnej płatności;
* Wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzymywaniaśrodków publicznych;
* Okres wykluczenia – procedura odwoławcza?
* Egzekucja administracyjna;
* Zgłoszenia wierzytelności;
* Umorzenie postępowania o zwrocie środków – co dalej?
* Odzyskiwanie środków na gruncie prawa cywilnego;
* Weksle in blanco;
* Korekty finansowe;
* System dotyczący zapobiegania, wykrywania i korygowanianieprawidłowości;
I Nadużycia finansowe – oszustwa;
II. Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych;

Dzień II – 11.10.2013r. (godz. 09.00 – 14.30)

* Naruszenie zasad realizacji projektu a okres trwałościprojektu;
* Zwrot środków dofinansowania w okresie trwałości;
* Jak naliczyć kwotę należności głównej i odsetek w okresietrwałości;
* Kontrowersje dotyczące początku okresu obowiązywaniatrwałości projektu;
* Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę trwałości?
* Upadłość beneficjenta – jak odzyskać środkidofinansowania?
* Oszukańcze bankructwo;
* Sankcje za nieosiągnięcie wskaźników rezultatu;
* Kontrola zarządcza – kontrola finansowa;
* Kontrole na dokumentach w siedzibie kontrolującego;
* Kontrole na miejscu realizacji projektów;
* Audyty Komisji Europejskiej, OLAF i ETO;
* Współpraca IZ / IW z organami ścigania – dobre praktyki;
* Zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa ;
* Naruszanie postanowień umowy o dofinansowanie;
* Naruszanie zasad dotyczących pomocy publicznej;
* Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwościdotyczące wdrażania projektów w ramach funduszy UE;
* Pytania, odpowiedzi. Indywidualne konsultacje z wykładowcą.


www.vademecum.org.pl

oprac.ops.pl angoc

Komentarze Naruszenie zasad realizacji projektu skutkujące koniecznością zwrotu środków z funduszy UE (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
agaGOPS1 » 22 lipca 2024, 12:32

ŚP do kiedy Tom pomocy:-)

majka1234 » 22 lipca 2024, 12:29

śp

nagdam » 22 lipca 2024, 12:04

zmiana kategorii zaszeregowania

agejszen92 » 22 lipca 2024, 11:44

do kiedy śp