Newsy

Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny


II Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny połączony z Pierwszą Ogólnopolską Konferencją dla Asystentów Rodziny – Akademia Tolerancji, odbędzie się w Częstochowie w dniach 18-20 października 2013 roku. Organizatorami spotkania są Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi „YAVA” oraz Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV.

Zlot Asystentów Rodziny
Częstochowa, 18-20.10.2013


W komitecie organizacyjnym są m.in. dr Izabela Krasiejko, badaczka, nauczyciel akademicki i autorka uznanych książek i artykułów dotyczących pracy z rodziną oraz mgr Monika Podgórska.

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Częstochowy

Patronatem medialnym Zlot objęły redakcje
„Problemów Społecznych” i Portalu OPS.pl

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału!

Komunikat 1

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła nowy zawód – asystenta rodziny. W wielu gminach są zatrudniane osoby na tych stanowiskach. Istnieje potrzeba dyskusji nad rolą i zadaniami oraz warunkami pracy asystenta rodziny oraz wymiany doświadczeń i dokształcania się osób wykonujących ten zawód. Wsparciem mogą tu służyć naukowcy oraz asystenci rodziny, którzy mają dłuższy staż pracy w pilotażowych projektach z zakresu asystentury rodziny, od 2006 roku realizowanych w różnych częściach kraju.

Celem II Zlotu Asystentów Rodziny oraz I Konferencji w ramach „Akademii Tolerancji” – dotyczącej pracy z rodziną z osobami z zaburzeniami psychicznymi jest zarówno poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej i wiele innych sprzężonych ze sobą problemów, jak i integracja środowiska zawodowego asystentów rodziny. Zlot, jak i Konferencja mają służyć dyskusji na temat wielowymiarowości pracy z rodziną z wieloma problemami, w tym z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym, formułowanych i wypracowanych w jej obszarze założeń, celów, metod, powiązań z oczekiwaniami zawodowej praktyki, jak również czynników sprzyjających i utrudniających skuteczne zaspokajanie potrzeb beneficjentów.

Organizatorami spotkania są Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi „YAVA” oraz Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV w Częstochowie.
W komitecie organizacyjnym jest m.in. dr Izabela Krasiejko, badaczka, nauczyciel akademicki i autorka uznanych książek i artykułów dotyczących pracy z rodziną oraz mgr Monika Podgórska. 

Organizatorzy proszą o przesyłanie do 4 października 2013 roku na adres [email protected]  zagadnień, które zdaniem Uczestników, mogły być poruszone na Zlocie lub Konferencji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce Zlotu / Konferencji

Centrum Kongresowe Akademii Polonijnej w Częstochowie
ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa

Formalne zgłoszenia uczestnictwa w obradach Integracyjnego Zlotu Asystentów Rodziny oraz Konferencji przyjmujemy w terminie do 10.10.2013 r.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Zlocie należy wypełnić formularz rejestracyjny (w załączeniu) i przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected], lub faksem na nr: 34 387 12 39.

Karta zgłoszenia obejmuje podstawowe dane o uczestniku, informacje potrzebne do wystawienia i przesłania faktury. Organizatorzy niezwłocznie odeślą potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Opłata rejestracyjna za udział w Zlocie (IZAR) wynosi 300,00 zł od osoby.
Podana cena zawiera podatek VAT. Opłata rejestracyjna zapewnia: udział w Zlocie, uczestnictwo w zajęciach zgodnie z programem, obiad, przerwę kawową, kolację, udział w zajęciach integracyjnych, śniadanie.

Opłata rejestracyjna za udział w Konferencji (KAT) wynosi 360,00 zł od osoby.
Podana cena zawiera podatek VAT. Opłata rejestracyjna zapewnia: udział w Konferencji, udział w zajęciach warsztatowych, uczestnictwo w zajęciach zgodnie z programem, obiad x 2, przerwę kawową x 2, śniadanie, kolację, udział w zajęciach integracyjnych.

Dla pierwszych zgłoszonych 60 uczestników Integracyjnego Zlotu Asystentów Rodziny udział w Konferencji jest bezpłatny. (Decyduje kolejność zgłoszeń, maksymalnie 3 osoby z jednej instytucji.)

Noclegi płatne oddzielnie

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, o rezerwacji decydować będzie kolejność zgłoszeń, a następnie dokonanie przelewu w określonym terminie. Uprzejmie prosimy o dokonanie przelewu do 10.10.2013 r.

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia, podane w formularzu rejestracyjnym i potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

W tytule przelewu koniecznie prosimy podać cel wpłaty: IZAR/KAT 18-20.10.2013 + imię i nazwisko uczestnika

Dojazd do miejsca Zjazdu

Dojazd komunikacja miejską od Dworca PKP i PKS: Na Dworcu PKP kierujemy się do wyjścia w kierunku Al. Wolności. Dojazd autobusem linii 16 (kierunek Kukuczki). Wsiadamy na przystanku obok wyjścia z Dworca PKP, Plac Rady Europy, obok Poczty Głównej (po wyjściu z Dworca PKP w kierunku Al. Wolności skręcamy w lewo, przystanek znajduje się za małym rondem, po prawej stronie przy murze).
Wysiadamy na 4 przystanku obok hotelu Mercure.

Informacja dodatkowa

Mile widziane są gitary i przygotowane mini śpiewniki, zabawy integracyjne, godne polecenia książki, opracowania, raporty z badań, filmy, ulotki i inne materiały o asystenturze oraz przydatne do pracy z rodziną, zarówno dorosłymi, jak i z dziećmi, młodzieżą.

Prosimy o zabranie wygodnych strojów – pierwszego dnia po kolacji przewidziany jest kurs salsy, a drugiego dnia wieczorem Living Dance Form – zajęcia tańca spontanicznego).

W czasie Zlotu będzie możliwy zakup książek

I. Krasiejko, Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji, nowość, cena 45 zł.

I. Krasiejko, Metodyka pracy asystenta rodziny, Wyd. 2., cena 50 zł,

J. Jaraczewska, I. Krasiejko (red.), Dialog Motywujący w teorii i praktyce, cena 30 zł.

Z serdecznymi pozdrowieniami

w imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr Izabela Krasiejko

www.pimis.home.pl


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Wysokości ryczałtu przysługującego asystentowi rodziny

Wysokości ryczałtu przysługującego asystentowi rodziny

23 lutego 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie określenia wysokości ryczałtu...»
Świadczenie wspierające - kolejne założenia

Baza asystentów osobistych

14 lutego 2023      TAGI:      
Fundacja Avalon, znana jako jedna z największych organizacji pozarządowych, pomagających...»
Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia

03 listopada 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej...»
Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

05 lutego 2024      TAGI:         
Zgodnie z definicją legalną wyrażoną w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...»
Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny

„Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny” (Wydawnictwo Difin)

21 marca 2024      TAGI:         
Najnowsza książka autorstwa Izabeli Krasiejko oraz Małgorzaty Ciczkowskiej-Giedziun...»
rosie101 » 13 lipca 2024, 09:56

informacji

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 14:31

Dlaczego warto sprzedać auto na złom?

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 13:16

Skup aut w Tychach bez problemów

andzia2017 » 12 lipca 2024, 13:14

ZP - przedłużenie