Newsy

WeDO2

Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA rozpoczęła realizację nowego projektu z programu Grundtvig. Europejskie Partnerstwo WeDO2 ma na celu wspieranie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między organizacjami działającymi w dziedzinie formalnej i nieformalnej edukacji dorosłych (ludzie starsi oraz nieformalni opiekunowie, organizacje, uniwersytety, ośrodki szkoleniowe, dostawcy usług) w celu poprawy zdolności współpracy w planowaniu i zapewnianiu długoterminowej opieki nad ludźmi starszymi.

Europejskie partnerstwo na rzecz dobrostanu i godności ludzi starszych (w skrócie WeDO2)/ EU learning partnership for the Wellbeing and Dignity of Older people.

Partnerstwo opierając się na wypracowanych w czasie poprzedniego projektu WeDO (2010-2012) będzie rozwijać nowe narzędzia edukacyjne (zestaw narzędzi on-line dla trenerów) przystosowane dla różnych grup (ludzie starsi, nieformalni opiekunowie, dostawcy usług). Wymiana dobrych praktyk, podejście partycypacyjne, konstruowanie zestawu narzędzi dla trenerów będą miały znaczący wpływ na zapewnienie jakości długoterminowej opieki nad ludźmi starszymi.

Przez ostatnie lata problemy ludzi starszych i dążenie do poprawy długotrwałej opieki nad ludźmi starszymi zyskały na znaczeniu zarówno na szczeblu UE, jak i narodowym. Zmiany demograficzne stały się poważnym wyzwaniem dla wszystkich państw członkowskich UE. Poszukiwane są innowacyjne, ekonomiczne i efektywne rozwiązania dla systemów opieki zdrowotnej i społecznej dla polepszenia jakości życia starzejącej się populacji.

Pierwszy projekt WeDO (www.wedo-partnership.eu) wykazał, że aby system długoterminowej opieki był efektywny, poszczególni jego uczestnicy (ludzie starsi, nieformalni opiekunowie, dostawcy usług, pracownicy ochrony zdrowia, pracownicy socjalni, politycy, naukowcy itd.) oraz rożne sektory (np. zdrowie psychiczne, opieka paliatywna itd.) muszą się poznać, nauczyć siebie i wiedzieć jak współpracować na rzecz dobrostanu i godności ludzi starszych.

Jak wykazało Europejskie Badanie Jakości Życia (2012) brak dobrej jakości długoterminowej opieki nad ludźmi starszymi jest istotnym problemem, częściej niż np. w przypadku opieki nad dziećmi.

We wszystkich krajach członkowskich EU szybko pojawiają się nowe problemy w dziedzinie długoterminowej opieki nad ludźmi starszymi (reformy systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wpływ telemedycyny, rosnąca presja na opiekunów rodzinnych) i są one zainteresowane poszukiwaniem nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Projekt WeDO2 przez zwiększenie mobilności uczestników (np. ludzi starszych, opiekunów nieformalnych) oraz personelu dostarczającego usługi edukacyjne będzie miał bezpośredni wpływ na rozwijanie ich zdolności w dziedzinie edukacji dorosłych i będzie uczył współpracy i wymiany doświadczeń. To odpowiada pierwszemu celowi operacyjnemu Grundtviga (GruOpObj 1).

Poprzez organizowanie ponadnarodowych wydarzeń z udziałem trenerów pochodzących z różnych krajów, prowadzących formalną i nieformalną edukację, odpowiadamy na drugi cel operacyjny (GruOpObj 2).

Po trzecie projekt skupia się na grupach szczególnie narażonych, żyjących w trudnym położeniu socjalnym. Niektórzy partnerzy mają konkretne doświadczenia np. z imigrantami w starszym wieku (np. INFORJOB we Włoszech) czy ubogimi ludźmi starszymi (Donka Paprikova Charity Association w Bułgarii). Ponieważ grupy takie mają ograniczony dostęp do edukacji dorosłych nasze narzędzia dla trenerów skupiają się na tych  grupach (trzeci cel operacyjny – GruOpObj 3).

Po czwarte narzędzia dla trenera powinny być innowacyjne z uwagi na różne podejście pedagogiczne w różnych krajach i na to, że dotyczą one różnych grup, które dotychczas ze sobą nie współpracowały. Doświadczenia z różnych krajów będą zebrane w zestawie narzędzi i przewodniku na stronie internetowej projektu WeDO i będą dostępne we wszystkich krajach europejskich (GruOpObj 4).

Poprzez platformę on-line, narzędzia on-line dla trenerów, czy media społecznościowe i Skype’a zwiększamy „kompetencje cyfrowe” uczestników, co odpowiada piątemu celowi operacyjnemu Grundtviga (GruOpObj 5).

Konsorcjum organizuje 5 ponadnarodowych (Europejskich) spotkań. Podczas tych spotkań profesjonaliści opracują Europejski zestaw narzędzi dla trenera. To poprawi podejście pedagogiczne i sprofesjonalizuje zdolności partnerów (GruOpObj 6).

Osoby i organizacje zainteresowane tematem prosimy o kontakt 
email: fundacja-jakobieta@o2.pl  tel.   694 45 16 04

EU learning partnership for the Wellbeing and Dignity of Older people/ Europejskie partnerstwo na rzecz dobrostanu i godności ludzi starszych

Konsorcjum projektu WeDO2:

1) Vrije Universiteit Brussel – Belgia (lider projektu)
2) Associazione INFORjob – Włochy
3) Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) – Niemcy
4) Mestna zveza upokojencev Ljubljana – Słowenia
5) Age Concern Slough & Berkshire East (ACSABE) – Wielka Brytania
6) Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA – Polska
7) Charity Association Donlka Paprikova – Bułgaria
8) Pro Senectute – für das Alter in Österreich – Austria
9) Hellenic Association of Geriatrics and Gerontology (HAGG) – Grecja
10) Espace Seniors ASBL – Belgia
11) LOC Zeggenschap in zorg – Holandia
12) AGE-Platform Europe – Belgia (partner wspierający)

źródło: Fundacja JA KOBIETA
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Rzecznik Praw Dziecka o zawodzie psychologa

19 lipca 2018      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na brak regulacji związanych z wykonywaniem zawodu...»

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

18 lipca 2018      TAGI:      
W dniu 13 lipca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia...»

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018

17 lipca 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej po raz kolejny ogłosiło program...»

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej – spotkanie

12 lipca 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu...»

RODO a monitoring w miejscu pracy

10 lipca 2018      TAGI:      
Wejście w życie RODO przyniosło wiele zmian w podejściu do ochrony danych osobowych....»