Archiwalne

Dodatki Mieszkaniowe i Ryczałt Energetyczny – szkolenie w Toruniu – B. Mazurkiewicz


Ośrodek Twórczej Interwencji \”OTI\” serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn. \”Dodatki Mieszkaniowe i Ryczałt Energetyczny 2014\”. Szkolenie odbędzie się w dniu 19 listopada 2013 r. w Toruniu, a poprowadzi je Bartłomiej MAZURKIEWICZ.

TERMIN SZKOLENIA: 19 listopada 2013 r.
MIEJSCE SZKOLENIA: Hotel \”Bulwar\”, ul. Bulwar Filadelfijski 18, 87-100 Toruń
PROWADZENIE: Bartłomiej Mazurkiewicz

PROGRAM SZKOLENIA:

\”Dodatki Mieszkaniowe i Ryczałt Energetyczny 2014\”\”
– dodatek energetyczny – osoby uprawnione, tryb przyznawania,
– procedura przyznania ryczałtu,
– kryterium dochodowe,
– kwota ryczałtu energetycznego,
– postępowanie dowodowe,
– decyzja o ryczałcie energetycznym,
– nowe zasady przeprowadzania wywiadu środowiskowego w celu ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego w świetle rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, obowiązującego od dnia 22 czerwca 2013 r.,
– tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego – wyjątki i zasady,
– pojęcie dochodu rodziny oraz zasady jego ustalania,
– dodatek pielęgnacyjny, a zasiłek pielęgnacyjny w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych,
– dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym z oddanego w dzierżawę,
– definicja i rodzaje wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
– możliwości i zakres ograniczenia poniesionych wydatków uwzględnianych przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego,
– sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu, podstawy podwyższenia powierzchni normatywnej, prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej,
– zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz tryb ustalania ich wysokości, maksymalna wysokość dodatku, z uwzględnieniem prawa miejscowego obowiązującego w danej gminie,
– przesłanki odmowy przyznania dodatku – rażąca dysproporcja,
– wznowienia postępowania w sprawie przyznanego dodatku mieszkaniowego,
– przesłanki wstrzymania wypłaty, wygaśnięcie decyzji, ponowne przyznanie dodatku mieszkaniowego,
– procedury administracyjne.

Karta zgłoszenia oraz program szkolenia do pobrania na stronie www.oti.org.pl
w zakładce \”FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY\”

Szczegółowych informacji dotyczących wszystkich szkoleń w ofercie \”OTI\” udzielamy pod nr telefonu: 12 635-83-65 wew. 11 lub 21

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYCH SZKOLENIACH!oprac. ops.pl angoc

Komentarze Dodatki Mieszkaniowe i Ryczałt Energetyczny – szkolenie w Toruniu – B. Mazurkiewicz (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
gosia4 » 24 lipca 2024, 14:06

chorobowe a skończone 50 lat

mycha900 » 24 lipca 2024, 14:00

Powtórka z rozrywki ?

Klaudia3197 » 24 lipca 2024, 13:41

CZYSTE POWIETRZE

referent001 » 24 lipca 2024, 12:40

Nieprzedłużone orzeczenie