Archiwalne

Asystent rodziny – Szkolenie zawodowe

ASYSTENT RODZINY – SZKOLENIE ZAWODOWE: Szkolenie prowadzone jest zgodnie z założeniami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. Termin: 15-17 listopada POZNAŃ

Adresaci –Szkolenie skierowane jest do osób które zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. nie muszą przejść kursu na asystenta rodziny ale powinny przygotować się do wykonywania tego zawodu: · osób pracujących lub przygotowujących się do pracy w charakterze asystenta rodziny;· psychologów i pedagogów;· pracowników socjalnych;· pracowników organizacji pozarządowych;· pracowników PCPR-ów;· studentów 4 i 5 roku studiów;· osób zajmujących się pracą z trudnym klientem;oraz do wszystkich interesujących się ww. tematyką i chcących podnieść swoje umiejętności w tym zakresie.

Wykładowca – Aleksandra Ostrowska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek Społeczna Psychologia Kliniczna. Studium Terapii Uzależnień Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych. Powiślańska Fundacja Społeczna – Klub Pacjenta – wolontariat w środowiskowym domu pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Obowiązki: przygotowywanie zajęć i warsztatów psychoedukacyjnych dla grupy dorosłych osób z diagnozą psychiatryczną. Staż przygotowujący do pracy w środowiskach marginalizowanych. Praca z dziećmi 6-10 lat, zagrożonych patologią i uzależnieniami. Obowiązki: organizowanie i prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych, zebrania kliniczne, superwizja, współprowadzenie obozów terapeutycznych, asystent rodziny. Praca w poradni rodzinnej. Założycielka i właścicielka Akademii Nowy Horyzont. Praca w charakterze psychologa i konsultanta merytorycznego na planie filmu dokumentalnego

Założenia merytoryczne:
· Założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.· Specyfika rodzin dysfunkcyjnych (uzależnienia, przemoc, ubóstwo, bezrobocie, problemy wychowawcze).· Funkcje i cele asystenta rodziny.· Prowadzenie dokumentacji.· Nawiązywanie kontakty i budowanie relacji z rodziną.· Zawieranie kontraktu w pracy asystenta rodziny.· Praca z oporem i motywowanie do zmiany.· Formułowanie korekcyjnego plany pracy z rodziną.· Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych.· Koordynacja działań służb społecznych· Interwencja kryzysowa w rodzinie.Rozwiązywanie relacji asystent – klient.

Celem szkolenia jest przygotowanie osób do pełnienia roli zawodowej asystenta, poznanie praw i obowiązków, jakie stoją przed pracownikami, kierownikami, rodzinami oraz zdobycie praktycznych umiejętności udzielania pomocy i odpowiedniego wsparcia poszczególnym członkom rodziny.

Czas trwania: 22 godziny dydaktyczne

Dzień 1 – godz. 16-19

Dzień 2 – godz.10-19

Dzień 3 – godz. 10-17

Odpłatność za szkolenie wynosi: 550 zł od osoby. W cenie zapewniamy zaświadczenia, poczęstunek kawowy, obiad i materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę.

Ofertę można pobrać – www.wiecejwiem.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Asystent rodziny – Szkolenie zawodowe (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
gosia4 » 24 lipca 2024, 14:06

chorobowe a skończone 50 lat

mycha900 » 24 lipca 2024, 14:00

Powtórka z rozrywki ?

Klaudia3197 » 24 lipca 2024, 13:41

CZYSTE POWIETRZE

referent001 » 24 lipca 2024, 12:40

Nieprzedłużone orzeczenie