Archiwalne

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – najczęstsze problemy widziane z perspektywy MPiPS na podstawie porad udzielanych przez Departament Polityki Rodzinnej MPiPS. Omówienie projektu nowej ustawy. Miejsce i termin: 15 listopada 2013r. od godz. 10.00 w Poznaniu, ul. Niepodległości 8a/Taylora

Zapraszamy na szkolenie organizowane w dniu 15 listopada 2013r. w Poznaniu.

Tematyka: Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych- najczęstsze problemy widziane z perspektywy MPiPS na podstawie porad udzielanych przez Departament Polityki Rodzinnej MPiPS. Omówienie projektu nowej ustawy

Adresaci: Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Urzędy Miast i gmin

Cel szkolenia: celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w świadczeniach rodzinnych.

Prowadząca: Ewa Speranza – prawnik, od pięciu lat w Departamencie Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na stanowisku starszego specjalisty. Obowiązki służbowe: udzielanie interpretacji aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

Odpłatność za szkolenie wynosi: 345 zł od osoby

Program szkolenia

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – najczęstsze problemy widziane z perspektywy MPiPS na podstawie porad udzielanych przez Departament Polityki Rodzinnej MPiPS w tym:

I. Zagadnienia z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym:

1. Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, tym m.in. zakres osób uprawnionych, ze szczególnym omówieniem zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego dla rolników.
2. Specjalny zasiłek opiekuńczy: zakres osób uprawnionych, ustalanie składu rodziny i dochodu rodziny, rezygnacja z pracy, uprawnienie do tego świadczenia dla małżonków, przesłanki negatywne.
3. Ustalanie okresu przysługiwania świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności.
4. Uzależnienie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od kryterium dochodowe oraz zmiany w zakresie uzależnienia prawa do becikowego od badań lekarskich .
5. Obliczanie dochodu z roku poprzedzającego rozpoczęcie się okresu zasiłkowego, szczegółowe omówienie dochodu uzyskanego i utraconego.
6. Możliwość przyjmowania oświadczeń w zamian za zaświadczenia, zgodnie z ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
7. Zasady ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
8. Omówienie rozporządzeń dotyczących świadczeń rodzinnych.

II. Zagadnienia z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

1. Ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym obliczanie dochodu z uwzględnienie dochodu uzyskanego i utraconego.
2. Omówienie zasad zmiany wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego w związku ze zmianą wysokości zasądzonych alimentów.
3. Możliwość przyjmowania oświadczeń w zamian za zaświadczenia zgodnie z ustawą ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
4. Ustalanie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, m.in. rozstrzygnięcie czy osoba może otrzymywać alimenty jednocześnie pobierając świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
5. Procedura wydawania decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz zasady dotyczące zwrotu dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy.
6. Problemy związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych od dłużników mieszkających za granicą, przesyłanie informacji i decyzji dłużnikowi mieszkającemu za granicą.
7. Ustalanie pełnomocników do doręczeń dla dłużników alimentacyjnych nieznanych z miejsca pobytu.
8. Kiedy rozpoczyna się postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych?

Ofertę można pobrać – www.wiecejwiem.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
rosie101 » 13 lipca 2024, 09:56

informacji

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 14:31

Dlaczego warto sprzedać auto na złom?

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 13:16

Skup aut w Tychach bez problemów

andzia2017 » 12 lipca 2024, 13:14

ZP - przedłużenie