Archiwalne

SZKOLENIE WARSZTATOWE

Zapraszamy w dniu 3 grudnia 2013 r. do Poznania, ul. Niepodległości 8a /róg Taylora, g. 10.00 na SZKOLENIE WARSZTATOWE DLA KOORDNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ: Jak dobrze organizować rodzinną piecze zastępczą ?

Zapraszamy w dniu 3 grudnia 2013r.Poznań, ul. Niepodległości 8a /róg Tayloragodz. 10.00

    SZKOLENIE WARSZTATOWE

DLA KOORDNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ   Jak dobrze organizować rodzinną piecze zastępczą ?·       kwalifikacja kandydatów
·       szkolenie, ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
·   nadzór nad rodzinami zastępczymi i osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka 
     Adresaci : Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych szczebla  powiatowego , w tym  powiatowych centrów  pomocy rodzinie, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz innych instytucji zajmujących się organizacją szeroko pojmowanego systemu pieczy zastępczej.

Wykładowca – Anna Kuszczuk doświadczony trener i szkoleniowiec. Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w instytucjach  zajmujących się opieką nad dzieckiem i rodziną.
Główny specjalista w Wydziale Wsparcia Rodziny, Pieczy Zastępczej oraz Adopcji. Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Współtwórca założeń i projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ekspert portalu „prawo socjalne”. Autor „Informatora o ustawie o wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej” wydane przez wydawnictwo prawne GASKOR,

Cel szkolenia :Szkolenie ma na celu przeprowadzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej przez rozbudowany system organizacji rodzinnej pieczy zastępczej. Tematyka szkolenia uwzględnia oprócz teoretycznej wykładni przepisów również praktyczne aspekty pracy z rodzinami zastępczymi, przeprowadzania i sporządzania ocen zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej, opiniowania kandydatów na rodzinę zastępczą, tworzenia planów działania na rzecz poprawy sytuacji dziecka.

Odpłatność za szkolenie wynosi: 355,-zł od osoby. 
Program szkolenia:


1.       Podstawy prawne i merytoryczne organizacji pieczy zastępczej.


2.       Skuteczne sposoby pozyskiwania oraz wsparcia rodzin zastępczych.


3.       Obowiązki organizatora pieczy zastępczej w obszarze  szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze.


4.       Zadania i rola organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, w tym m.in.:


a.      zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;


b.     współpraca ze środowiskiem lokalnym;


c.      prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci;


d.     zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą;


5.       Rola i zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,


warsztat doskonalący:


e.      udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;


f.       przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;


g.      pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;


h.      zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;


i.        udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;


j.       rozwój wsparcia wolontaryjnego dla rodzin zastępczych 
w wypełnianiu ich funkcji socjalizacyjno-edukacyjnej.


6.       Promocja dobrych praktyk wsparcia dla rodzin zastępczych.


a.      Wzmacnianie i pomaganie  -partnerzy rodziny zastępczej.


b.      Bariery i przeszkody  w wypełnianiu pieczy zastępczej.


c.      Tworzenie sieci lokalnych grup wsparcia rodzicielstwa zastępczego.


d.      Doskonalenie umiejętności opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych i konfliktowych w rodzinach zastępczych.


e.      Wspieranie rodzin zastępczych w kontakcie z rodziną naturalną.


f.        Formy promocyjne idei rodzicielstwa zastępczego, np.: spotkania integracyjne, pogadanki, prelekcje, przekazy medialne.


g.      Superwizja rodzin zastępczych  narzędziem wsparcia rodzicielstwa  zastępczego.


h.      Współpraca i koordynacja instytucji na terenie powiatu w zakresie organizacji systemu pieczy zastępczej.


 Pełną ofertę można pobrać na www.wiecejwiem.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze SZKOLENIE WARSZTATOWE (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Mixonek1 » 20 lipca 2024, 23:09

Akcesoria termoaktywne idealne na prezent

raffas » 20 lipca 2024, 12:28

dodatek samotna matka

oiranda » 19 lipca 2024, 20:36

Erotyczne Spotkania