Newsy         

Ogólnopolski Protest

protest_30_11_2013
30 listopada br. w Warszawie na placu przed gmachem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej protestowali pracownicy sektora pomocy społecznej. Pikieta pod hasłem: \”Socjalni – dla osób, rodzin i dla społeczeństwa. Silni – Razem!\” została zorganizowana w celu zwrócenia uwagi na planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej oraz negatywne konsekwencje wprowadzenia w życie niektórych z tych zmian.

Akcję protestacyjną w Warszawie zorganizowała koalicja przedstawicieli trzech organizacji związkowych o zasięgu ogólnopolskim: NSZZ \”Solidarność\” – Sekcja Krajowa Pracowników Pomocy Społecznej, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych OPZZ oraz Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.

Zdaniem protestujących niektóre z pomysłów zawartych w poddanym do konsultacji społecznych dokumencie „Założenia do zmiany ustawy o pomocy społecznej” mogą budzić uzasadnione obawy, ponieważ ich wprowadzenie w życie pogorszy standard udzielanej pomocy oraz warunki pracy i płacy pracowników realizujących zadnia pomocy społecznej.

Zwracano uwagę na konsekwencje wprowadzenia nowego kryterium dochodowego. Nowe rozwiązanie – „minimalny dochód socjalny”, wykluczy z systemu publicznej pomocy społecznej wszystkie osoby, których dochód będzie wyższy od wysokości tego kryterium. W momencie wprowadzenia nowego rozwiązania przyjęte będą aktualnie obowiązujące kwoty zastępowanego kryterium dochodowego (456/542 PLN).

Podnoszono kwestię planowanej zmiany nazewnictwa Ośrodków Pomocy Społecznej i placówek o dotychczasowej nazwie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Podkreślano, że będzie to kosztowne, będzie wymagało wprowadzenia korekt w we wielu aktach prawnych. Podawano również przykład likwidacji Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, gdzie zmieniając nazwę instytucji obsługującej zadania pomocy społecznej dokonano drastycznej redukcji personelu obsługującego te zadania.

Zaniepokojenie protestujących wzbudziła również możliwość prywatyzacji sektora pomocy społecznej. Zlecanie dotychczas realizowanych zadań instytucjom niepublicznym. Zdaniem praktyków pracy socjalnej może to mieć wpływ na pogorszenie jakości udzielanej pomocy dla klientów oraz pogorszenia warunków pracy i płacy dla osób realizujących te zadania (śmieciowe umowy o pracę).

Pikietę na placu przed MPiPS rozpoczął kol. Jacek Szwalgin – przedstawiciel Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej i zarazem przewodniczący zgromadzenia. Następnie głos zabrali przedstawiciele trzech ogólnopolskich związków zawodowych działających w obszarze pomocy społecznej. Pan Jerzy Gilewski – Przewodniczący PFZPSiPS zwrócił uwagę na ponad związkowy wymiar wydarzenia, a także zaakcentował jego znaczenie dla uruchomienia oddolnej inicjatywy pracowników oczekujących konstruktywnych, a nie destrukcyjnych działań w systemie pomocy. Jako przykład tych drugich – wskazał nie przyjęty dotychczas przez Radę Ministrów – projekt ustawy kontynuującej program dożywiania dla najuboższych, w tym dzieci. Następnie Pani Sabina Korbiel z Federacji odczytała wspólną petycję skierowaną w dniu 21.11.2013 r. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Pan Stanisław Jamka – Przewodniczący KSPPS NSZZ \”Solidarność\” – wskazywał z kolei na antyspołeczną politykę obecnego rządu prowadzoną wobec najbardziej potrzebujących i sprzeczną z zasadami społecznej sprawiedliwości i ludzkiej godności. Głos zabrał również Pan Stanisław Juchta – Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej w Lublinie (OPZZ), który uważa propozycję ministerialną zmian w ustawie o pomocy społecznej za niedopracowaną i szkodliwą dla osób potrzebujących.

Zawiązana w trakcie Pikiety w Warszawie Koalicja zaprasza do współpracy wszystkie organizacje reprezentujące głos środowiska pracowników pomocy społecznej: organizacje związkowe, stowarzyszenia i fundacje. Cel współpracy – zmiany w systemie pomocy społecznej w Polsce.

Więcej na ten temat w serwisie ops.plPikieta przed MPiPS – video reportaż

PROTEST PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Redakcja OPS.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Protest Pracowników Pomocy Społecznej – nowe postulaty

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej poinformowała...»

Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Pracowników Pomocy Społecznej

W dniach 30.05-2.06 br. odbędzie się Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Pracowników...»

Ogólnopolski Komitet Protestacyjny znowu w grze

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprosiło reprezentantów Ogólnopolskiego...»

Będzie kolejny protest pracowników sektora pomocy społecznej!

Ogólnopolski Komitet Protestacyjny podjął decyzję o wszczęciu procedury, która...»

NIK o wsparciu matek z dziećmi i kobiet w ciąży

20 października 2020      TAGI:         
NIK opublikowała raport dotyczący realizacji przez powiaty zadania z zakresu wsparcia...»
amgk » 23 października 2020, 14:08

zarządzenie czyste powietrze

admin.2021 » 23 października 2020, 13:05

Umorzenie przez Wojewodę?

ethelsienna7 » 23 października 2020, 13:03

my.arlo.com

Yvonne99 » 23 października 2020, 12:28

czyste powietrze ??