Newsy

Marcowa waloryzacja świadczeń ZUS

Od 1 marca 2014 r. obowiązywać będą nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej.

Podstawa prawna waloryzacji świadczeń

Waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń oraz dodatków następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1440 ze zm.), przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji 101,6 %, ogłoszonego komunikatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2014 r. (Monitor Polski z  2014 r. poz. 150).

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2014 r.:

844,45 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

648,13 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

1013,34 zł – renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

777,76 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową


Renta socjalna – 709,34 zł

Dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie – 206,76 zł

Więcej na ten temat na stronie ZUS

Marcowa waloryzacja świadczeń

Kwoty najniższych świadczeń

źródło: www.zus.pl 

Komentarze Marcowa waloryzacja świadczeń ZUS (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego

Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego

12 czerwca 2023      TAGI:      
Już od 1 lipca 2023 r. nastąpi kolejny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę....»
Waloryzacja nadchodzi

Waloryzacja nadchodzi

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało informacje o wysokości zbliżającej...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»