Newsy      

Wiadomość z Legnicy

18 marca 2014 r., w Światowym Dniu Pracy Socjalnej, odbyło się seminarium pt. „Pomoc społeczna. Mity, realia, perspektywy” zorganizowane przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” działającą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy.

seminarium_w-legnicy

Inicjatorami seminarium byli pracownicy socjalni legnickiego MOPS-u, a jego celem kształtowanie pozytywnego wizerunku pomocy społecznej, promocja zawodu pracownika socjalnego, przedstawienie perspektyw zawodowych, warunków pracy, ukazanie dylematów i problemów tej profesji.

Na seminarium zostali zaproszeni prelegenci reprezentujący środowisko akademickie oraz praktycy pracy socjalnej i pomocy społecznej. W seminarium udział wzięła dr hab. Joanna Staręga – Piasek, doradca społeczny Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Głos zabrali eksperci zajmujący się pracą socjalną i pomocą społeczną w Polsce: prof. dr hab. Mirosław Grewiński – prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusz Korczaka w Warszawie, dr Iwona Sierpowska – dyrektor Instytutu Administracji w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, dr Anna Zasada Chorab – prodziekan Wydziału Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, prokurator Grzegorz Ocieczek – wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusz Korczaka w Warszawie oraz dr Michał Szyszka – adiunkt w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Wśród zabierających głos byli również: Jerzy Gilewski – przewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej oraz Andrzej Gocłowski – z redakcji serwisu OPS.pl.

W seminarium uczestniczyło blisko 120 osób – głównie pracowników socjalnych z ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa dolnośląskiego, a także innych służb społecznych, organizacji i instytucji, również z dalszych rejonów Polski, przedstawiciele władz samorządowych i związków zawodowych. W gronie gości znaleźli się m.in. Zastępca Prezydenta Legnicy Pani Dorota Purgal, Zastępca Dyrektora MOPS w Legnicy Pani Zyta Lorenc.

W trakcie seminarium poruszano m.in. tematy dotyczące funkcjonowania i rozwoju pomocy społecznej w Polsce, projektowanych zmian w ustawie o pomocy społecznej, wizerunku pracownika socjalnego i problemów tej grupy zawodowej, konieczności profesjonalizacji oraz wzrostu prestiżu tego zawodu.

Seminarium zainaugurowała dr hab. Joanna Staręga – Piasek wystąpieniem pt. „Pomoc społeczna. Mity. Realia. Perspektywy”. Była minister pracy i polityki społecznej omówiła sytuację poprzedzającą uchwalenie ustawy o pomocy społecznej z 1990 roku , podkreślając, iż konieczne jest wprowadzenie zmian ustawowych, które pomogą lepiej pomagać. Zdaniem Joanny Staręgi-Piasek zapowiadana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej powinna uwzględniać kwestie profilaktyki – zapobiegania problemom społecznym i wyposażyć pracowników socjalnych w skuteczne instrumenty prawne pozwalające realizować nie tylko ratownicze, ale przede wszystkim profilaktyczne funkcje pomocy społecznej. Istotne narzędzia służące skutecznemu pomaganiu to projekt socjalny, kontrakt socjalny, oraz współpraca między instytucjami troszczącymi się o warunki życia osób i rodzin.

Prof. dr hab. Mirosław Grewiński w swojej prezentacji pt. „Dylematy i wyzwania rozwoju pomocy społecznej w Polsce” omówił dominujące problemy społeczne w naszym kraju. Zwrócił również uwagę na zjawisko „Working poor” czyli biedni pracujący oraz na problemy osób i rodzin, których budżety domowe obciążone są koniecznością spłaty kredytów w bankach.

Dr Iwona Sierpowska w trakcie swojego wystąpienia „Rola decyzji administracyjnej w systemie pomocy społecznej” przybliżyła uczestnikom kwestie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń z systemu pomocy społecznej.

Dr Anna Zasada-Chorab w trakcie prezentacji pt. „Profesjonalizm kadr pomocy społecznej a awans zawodowy – stan obecny a perspektywa zmian” mówiła o genezie profesji pracownik socjalny w Polsce, profesjonalizacji pracy socjalnej oraz o kształceniu do tego zawodu. Drugą część tej prezentacji stanowiło wystąpienie prokuratora Grzegorza Ocieczka, który zapoznał zebranych z obecnym, niekorzystnym stanem prawnym dot. awansu zawodowego pracowników socjalnych i przedstawił przygotowany projekt założeń zmian ustawowych, które zakładają zasadę wzrostu wynagrodzeń wraz z podnoszonymi kwalifikacjami zawodowymi.

O wizerunku pomocy społecznej opowiedział uczestnikom dr Michał Szyszka. W swojej prezentacji „Współczesny wizerunek pomocy społecznej: pomiędzy stereotypami przeszłości a wyzwaniami przyszłości” przybliżył zebranym wizerunek pomocy społecznej i pracownika socjalnego kształtowany przez media oraz instytucje pomocy społecznej. Wskazał cechy dobrego i złego PR, który tworzy wizerunek każdej instytucji.

Andrzej Gocłowski w prezentacji pt. „Geneza Światowego Dnia Pracy Socjalnej i jego znaczenie” przybliżył uczestnikom działalność Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych IFSW. Zaprezentował również działalność portalu OPS.pl i dominujące problemy pracowników pomocy społecznej poruszane na Forum OPS.

Jerzy Gilewski omówił temat ”Pracownicy socjalni wobec projektowanych zmian w systemie pomocy społecznej”. Odniósł się do założeń projektowanych zmian, które we wrześniu 2013 r. przyjęło MPiPS. Pomimo wielu zastrzeżeń i negatywnych opinii, zgłoszonych do projektu przez różne organizacje społeczne, zawodowe i pozarządowe Ministerstwo opublikowało w lutym 2014 ponownie tą samą wersję założeń. Wobec braku autentycznego dialogu społecznego w tak ważnej sprawie Federacja skierowała do Ministra Pracy i Polityki Społecznej list otwarty, z którym przewodniczący zapoznał uczestników seminarium.

Seminarium było szczególnym przedsięwzięciem NSZZ ,,Solidarność”, pierwszą tego typu inicjatywą pracowników socjalnych. Mamy nadzieję, że takie wydarzenia mogą zainicjować powszechną dyskusję o przyszłym kształcie pomocy społecznej w Polsce oraz przyczynić się do podejmowania różnorodnych działań mających na celu promocję zawodu pracownika socjalnego.

Prelegentom, wszystkim gościom i uczestnikom seminarium bardzo dziękujemy za udział w tym wydarzeniu.

Więcej na ten temat na stronie: http://solidarnoscmops.wordpress.com

źródło: FB profil Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w MOPS Legnica
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Wiadomość z Legnicy (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” - wycieczki szkolne

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – wycieczki szkolne

18 czerwca 2024      TAGI:   
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa w tym miesiącu (czerwcu br.) rozpocznie się nabór wniosków...»
ekspert zamówień publicznych

Ekspert Zamówień Publicznych

17 czerwca 2024      TAGI:         
Ruszyła II edycja konkursu Ekspert Zamówień Publicznych. Konkurs adresowany jest...»
„Aktywny rodzic”

„Aktywny rodzic” z podpisem prezydenta

17 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej...»
Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»
NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

11 czerwca 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła ankietę skierowaną do osób doznających przemocy...»
aktosik » 20 czerwca 2024, 15:09

cbb status wniosku zarejestrowany

Oktawia » 20 czerwca 2024, 15:04

zas. piel. dwa orzeczenia

Patela » 20 czerwca 2024, 14:55

ŚP a dziłalność nierejestrowa

gopsianka » 20 czerwca 2024, 14:55

Zmiana płci posiadacza KDR