Newsy   

Pomocne dłonie w małopolskich domach pomocy społecznej

Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, bo o nim tutaj mowa, jest realizowany w ramach Celu II Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną.

Celem projektu jest podniesienie dostępności usług opieki społecznej dla mieszkańców Małopolski poprzez waloryzację bazy infrastrukturalnej domów pomocy społecznej (modernizacja i inwestycje budowlane w 8 małopolskich DPS-ach), poprzez doposażenie tych jednostek w sprzęt oraz poprzez profesjonalizację usług świadczonych przez ich personel na rzecz mieszkańców DPS.

W ramach projektu realizowane są kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej prowadzonych na terenie województwa małopolskiego przez podmioty publiczne i organizacje non-profitowe. W dotychczas przeprowadzonych kursach z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego (2 grupy) oraz z dziedziny pielęgniarstwa opieki długoterminowej uczestniczyło 86 pielęgniarek. W lutym 2014 r. rozpoczęto realizację kursu z dziedziny pielęgniarstwa zachowawczego – uczestniczy w nim 19 pielęgniarek i 1 pielęgniarz.

W maju 2013 r. rozpoczęto realizację 2 szkoleń specjalizacyjnych (z dziedziny pielęgniarstwa zachowawczego oraz z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego), które będą realizowane do stycznia 2015 r. Szkoleniami objęte są 44 osoby, a łącznie we wszystkich wspomnianych wyżej formach szkoleniowych uczestniczy 150 pielęgniarek.

Warto zaznaczyć, że kwalifikacje zdobyte przez pielęgniarki w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” przynoszą korzyści nie tylko mieszkańcom małopolskich DPSów, którzy będą bezpośrednimi odbiorcami oferowanych przez ten personel usług, ale przede wszystkim przynoszą satysfakcję samym pielęgniarkom, które mimo ogromnego nakładu pracy i nie rzadko trudności w połączeniu życia tak zawodowego jak i rodzinnego z uczestnictwem w formach szkoleniowych chwalą sobie poziom oferowanych szkoleń i kursów oraz doceniają płynącą za tym profesjonalizację i rozwój osobisty.

Jak mówi aforyzmpielęgniarka to też lekarstwo, a dzięki działaniom podjętym w projekcie „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” tego bezcennego lekarstwa nie powinno zabraknąć w małopolskich domach pomocy społecznej. 


[1] Dane zaczerpnięte z: Marzena Sygut, „Czy za dziesięć lat zabraknie pielęgniarek?” artykuł z dn. 18.03.2014 opublikowany na portalu www.rynekzdrowia.pl

Komentarze Pomocne dłonie w małopolskich domach pomocy społecznej (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Szykują się zmiany w pomocy społecznej

30 stycznia 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych...»

NIK skontrolowała Ośrodki Pomocy Społecznej i wyciągnęła wnioski

12 września 2023      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w kilku podmiotach zajmujących się...»
Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

05 lutego 2024      TAGI:         
Zgodnie z definicją legalną wyrażoną w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...»
Kolejna nowelizacja w pomocy społecznej

Kolejna nowelizacja w pomocy społecznej

29 sierpnia 2023      TAGI:      
W dniu 24 sierpnia 2023 r. została opublikowana ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie...»
Wybrane problemy stosowania KPA w działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Wybrane problemy stosowania KPA w działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

11 kwietnia 2023      TAGI:         
Postępowania prowadzone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej oparte sąoprzepisy...»