Newsy         

Finału likwidacji OPS i ŚOO cd.

Andrzeja Kropiwnickiego oraz Odpowiedź Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy – Włodzimierza Paszyńskiego.

Interpelacja Radnego m. st. Warszawy

Jak można się było spodziewać w sygnowanym przez Pana Paszyńskiego piśmie, pojawiają się treści mocno dyskusyjne i mijające się z prawdą. Zwłaszcza początek pisma to typowo urzędowe nic nie znaczące słowa.

Odpowiadając na pytanie o przyczyny ignorowania prawomocnych wyroków Sądu Okręgowego p. Paszyński pisze, że od momentu zgłoszenia gotowości do podjęcia pracy przez przywróconych pracowników „podejmowane były czynności prawem przewidziane, umożliwiające ich ponowne zatrudnienie”- nie udało nam się ustalić jakie to karkołomne zmiany organizacyjne i reorganizacja jakich komórek zajęły Dyrekcji CPS czas od 15 kwietnia do końca maja. Jednocześnie „trwały rozmowy, zmierzające do zawarcia pozasądowych ugód z pracownikami, którzy uzyskali korzystne dla nich wyroki”. Tak naprawdę odbyła się tylko jedna taka rozmowa i trwała może 30 min, a biorąca w nich udział jedna! pracowniczka została zastraszona m.in. rychłym zwolnieniem dyscyplinarnym i pod presją zrezygnowała z powrotu do pracy! Zatem trudno jest ustalić, co rzeczywiście spowodowało tak rażące opóźnienia w realizacji wyroków Sądu Okręgowego.

Odpowiedź Ratusza

Prezydent Paszyński nie obawia się nawet chwalić, iż CPS wymaga od przywracanych wykonywania bezsensowych czynności: „…pracownik, który złożył oświadczenie o niezwłocznym dostarczeniu prawomocnego wyroku…”, „Do dwóch przywróconych pracowników zostały wysłane pisma z prośbą o dostarczenie prawomocnego wyroku…” – Centrum nie ma prawa wymagać dostarczenia wyroku, bo od tego ma pełnomocników! Można zatem uznać to za nękanie przywracanych pracowników.

Z naszych źródeł wiemy również, iż CPS wymaga od powracających wypełniania dokumentów, jakie składają osoby nowo zatrudniane, łącznie z nową umową o pracę! – czyżby światła Dyrekcja Nowej Jakości Pomagania nie wiedziała, że dokumenty te w sytuacji osób przywracanych do pracy na mocy wyroku sądu, nie mają żadnej mocy prawnej?

Odpowiedź Ratusza cd.

Pan Paszyński dużo miejsca poświęca wyjaśnieniu Radnemu Kropiwnickiemu, że „…przepisy prawa pracy nie pozwalają na dopuszczenie pracowników bez aktualnego zaświadczenia od lekarza…”
– wiemy, że przynajmniej niektóre zaświadczenia lekarskie osób przywracanych do pracy są nadal ważne, a i tak muszą oni robić teraz nowe badania – najprawdopodobniej tylko po to, aby odwlec ich faktyczny powrót do pracy.

Odpowiedź Ratusza cd.

I na koniec kwintesencja: Zastępca Prezydenta Miasta pisze o „kontrowersyjności wydanych przez Sąd Okręgowy rozstrzygnięć”!
– arogancja obecnej władzy pozwala jej nawet na podważanie wyroków niezawisłych sądów! Na szczęście niedługo wybory…

Jeszcze dwie osoby czekają na wyroki Sądu Okręgowego, a zatem…

CDN

Komentarze Finału likwidacji OPS i ŚOO cd. (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
RPO kolejny raz reaguje

RPO kolejny raz reaguje

11 lipca 2024      TAGI:   
Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy iPolityki...»
Prawo do prywatności a wizerunki dzieci w Internecie

Prawo do prywatności a wizerunek dziecka w internecie

10 lipca 2024      TAGI:   
UODO wspólnie z Fundacją Orange wydał poradnik pt. „Wizerunek dziecka w internecie....»
Aktualizacja danych osobowych pod groźbą kary?

Aktualizacja danych osobowych pod groźbą kary?

10 lipca 2024      TAGI:      
CERT Polska informuje o nowym sposobie oszustwa. Tym razem powstała nowa kampania...»