Szkolenia   

Warsztaty w Krotoszynie w dniach 28-29 maja

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa FAMUŁA wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zapraszają na szkolenie poświęcone konsekwencjom sytuacji traumatycznych, których doświadczają dzieci oraz sposobom profesjonalnej pomocy. Warsztaty organizowane są Krotoszynie w ramach X Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu na temat:

1. Posttraumatyczne doświadczanie codzienności. Wspomaganie procesu traumatycznego dziecka po przeżytej traumie przez nauczycieli, terapeutów, rodziców i opiekunów.

2. Od stabilizacji do integracji. Oddziaływanie terapeutyczne, wychowawcze i środowiskowe wobec dysocjujących dzieci.

Szkolenie dotyczy konsekwencji sytuacji, których doświadczają dzieci (długotrwałe zaniedbanie, przemoc, alkoholizm, rozwód, odrzucenie przez rówieśników, śmierć rodziców, wypadek, choroba, itp.). Uczestnictwo w warsztatach dostarczy wiedzy na temat zachowań dzieci występujących zaburzeń, dysfunkcji, potrzeb, sposobów oraz możliwości planowania pracy z dzieckiem.

Termin:
28.05.2014r. (godz. 14.00–18.30)
29.05.2014r. (godz. 8.30 – 14.30)

Miejsce: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera, ul. Benicka 9, Krotoszyn.

Koszt udziału: 200 zł (należność uiszczana po zakończeniu rekrutacji, organizator przekaże zakwalifikowanemu uczestnikowi informacje dotyczące sposobu i terminu wpłacania pieniędzy).

Do zaproszenia załączamy kartę zgłoszeniową. Wypełnioną kartę prosimy dostarczyć do 16.05.2014 r. do PCPR w Krotoszynie, ul. Młyńska 2d/1, pokój nr 9, lub na adres: pcpr.krotoszyn@op.pl

Do pobrania: Karta zgłoszeniowa

Osoba przyjmująca zgłoszenia: Karolina Minicka, pracownik PCPR w Krotoszynie.

PROWADZĄCY WARSZTATY:

Leszek Drozdowski – psychoterapeuta i trener, doświadczenie w obszarze pomocy i integracji społecznej i pozostałej problematyki społecznej. Autor publikacji z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną oraz metod pracy systemowej – interdyscyplinarnej, wykładowca na konferencjach naukowych i szkoleniowych. Prowadzi własną praktykę kliniczną i działalność naukową w Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Warszawie. Współzałożyciel powołanego przez Minister Pracy i Polityki Społecznej Zespołu ds. Budowy Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, obecnie ekspert Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM. Konsultant Narodowej Sieci Leczenia Zaburzeń Regulacji Emocji i Stresu Traumatycznego u Dzieci i Młodzieży.

Maria Szlajter – specjalista w zakresie profilaktyki i redukcji następstw stresu zawodowego oraz procedur profilaktyki przeciwdziałania zjawiskom przemocy wśród osób dorosłych, jak i dzieci – zwłaszcza mobbingu oraz przemocy szkolnej. Autorka modeli pracy profilaktycznych i terapeutycznych osób z syndromem wyuczonej bezradności. Posiada publikacje w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną, wystąpienia konferencyjne oraz szereg szkoleń i warsztatów w zakresie profilaktyki – zagadnień zw. ze stresem, traumą i przemocą.

UWAGA: O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych, zastrzegamy prawo do odwołania szkolenia.

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa FAMUŁA

Komentarze (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

11 września 2018      TAGI:      
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza na szkolenie dla Inspektorów Ochrony...»

Bezpłatne szkolenia dla Kadr Systemu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

30 sierpnia 2018      TAGI:      
Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu realizuje projekt pn. Akademia Wspierania Rodziny...»

Rozwój osobisty dla kobiet doświadczających przemocy

30 sierpnia 2018      TAGI:      
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie, który ma na celu rozwój osobisty...»

„Pokonać bezdomność” – cykl konferencji we wrześniu

30 sierpnia 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o planowanym cyklu...»

Trwa rekrutacja na specjalizacje I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

24 sierpnia 2018      TAGI:      
Udział w szkoleniach jest bezpłatny! Rekrutacja ma charakter ogólnopolski, a uczestnikom...»