Newsy

Kluby Aktywności Rozmaitych

Zakończono rekrutację młodzieży do Klubów Aktywności Rozmaitych działających na terenie Wrocławia i Poznania w ramach projektu „KARnet 15 + – model współpracy trójsektorowej”. W trwającym jeszcze do końca września 2014 r. okresie testowania modelu udział wzięło już 507 osób między 15 a 25 rokiem życia oraz 32 pracowników instytucji pomocy społecznej.

KARnet 15+ to innowacyjny model współpracy trójsektorowej, wykorzystujący kompleksowe podejście do zagadnień związanych z ułatwieniem wejścia na rynek pracy młodzieży, w tym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Młodzież w Klubach Aktywności Rozmaitych KARnet

W ramach realizowanej fazy testowania modelu w każdym z miast uruchomione zostały trzy Kluby Aktywności Rozmaitych (KARnety). Stanowią one miejsca, w których uczestnicy klubów mają możliwość realizacji swoich zainteresowań i pasji. Dzięki temu, że w klubach stworzono przestrzeń dla edukacji nieformalnej młodzieży, rozwijają oni także kompetencje społeczne i zawodowe.

W okresie od listopada 2013r. do czerwca 2014r. w KARnetach łącznie zorganizowane zostały 632 spotkania, w tym: spotkania w ramach aktywności rozmaitych, warsztaty z Liderami Procesów Grupowych rozwijające kompetencje społeczne, warsztaty z Przewodnikiem po Rynku Pracy uświadamiające kompetencje zawodowe, wycieczki do pracodawców, konsultacje indywidualne. W tym czasie młodzież we współpracy z kadrą Klubów zaangażowała się w rozwój 47 aktywności, m.in. takich jak: Fotoprojekt, Okołomuzycznik, Klub Filmowy, Zdrowy Styl Życia, Kuchenne Przygody, Sutasz, Decoupage i Recykling, Odtwórstwo Historyczne, Animowanie Czasu Wolnego dla Dzieci. Podczas realizacji poszczególnych aktywności młodzi ludzie dzielą się nawzajem pasjami, zdobywają doświadczenie podczas pracy w grupie, a także uczą się odpowiedzialności za wykonanie powierzonych im zadań.

Uczestnictwo w warsztatach rozwijających kompetencje społeczne, prowadzonych przez Liderów Procesów Grupowych, pozwala Klubowiczom na odkrywanie mocnych stron, stwarza okazje do pozytywnego wpływu na własne życie i przekierowywanie aktywności na wartości związane z pracą, rodziną oraz zaangażowaniem w życie społeczne.

KARnety to także miejsca, w których młodzi ludzie zdobywają i poszerzają swoją wiedzę dotyczącą zawodów i funkcjonowania rynku pracy. Jest to możliwe dzięki obecności w Klubie Przewodnika po Rynku Pracy, który poprzez warsztaty i doradztwo indywidualne przygotowuje młodzież do wejścia na rynek pracy, wspiera ją w dokonywaniu wyborów związanych ze szkołą, pracą, zawodem. Świat pracy i pracodawców przybliżany jest młodym ludziom także podczas spotkań w pracodawcami w siedzibie Klubów oraz za pomocą wycieczek i wizyt młodzieży w zakładach pracy np. w studiu fotograficznym, pracowni ceramicznej lub restauracji.

Wsparcie osób pracujących z młodzieżą

Pracownicy Instytucji Pomocy Społecznej pełnią w projekcie dwie role. Po pierwsze są odpowiedzialni za rekrutację młodzieży wychowującej się poza rodziną, w systemie pieczy zastępczej. Natomiast jako użytkownicy modelu korzystają w projekcie ze wsparcia w postaci superwizji, coachingów i szkoleń, dzięki czemu otrzymują wiedzę i narzędzia pomocne im w pracy z podopiecznymi.

Kadra merytoryczna klubów również na etapie testowania modelu ma możliwość uczestniczenia w szkoleniach, superwizjach i coachingach, których celem jest wsparcie procesu wdrażania modelu oraz ich pracy z młodzieżą.

Autorami testowanego modelu oraz partnerami realizującymi projekt „KARnet 15+ – model współpracy trójsektorowej” we Wrocławiu są cztery organizacje: Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gmina Wrocław – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz ATTESTOR SC Ewa Kuzilek-Sekścińska, Ewa Suchożebrska.

Partnerami projektu na terenie Poznania są: firma: PL.Architekci, Fundacja Aktywności Lokalnej oraz Gmina Poznań (w imieniu której projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”.

Projekt „KARnet15+ − model współpracy trójsektorowej”
www.karnet15plus.pl
www.facebook.com/KaRnet15plus
e-mail: [email protected]
Wrocławska Rewitalizacja
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kuźnicza 56
50-138 Wrocław

opracowała: Karolina Serewiś

Komentarze (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Wyrównanie w lutym

Wyrównanie w lutym

13 stycznia 2022      TAGI:      
Od 1 stycznia 2022 r. zaczął obowiązywać tzw. „Nowy Ład”, który już wzbudził...»
Mała wielka zmiana

Mała wielka zmiana

13 stycznia 2022      TAGI:   
W dniu 12 stycznia 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 17 listopada 2021 r.ozmianie...»
Bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych

Bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych

11 stycznia 2022      TAGI:         
3 stycznia ruszyła rekrutacja na nową turę bezpłatnych szkoleń realizowanych przez...»
RPO o adopcji dzieci niepełnosprawnych

RPO o adopcji dzieci niepełnosprawnych

10 stycznia 2022      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu skierowanym do Minister Rodziny i Polityki...»

Ministerstwo wyjaśnia niejasne przepisy

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej dostrzegając...»
Ania80 » 19 stycznia 2022, 20:57

Umowa zlecenie

EWA19 » 19 stycznia 2022, 18:51

dodatek mieszkaniowy od 2022r.

paco » 19 stycznia 2022, 17:30

Wniosek ePUAP