Newsy

Kluby Aktywności Rozmaitych

Młodzież w Klubach Aktywności Rozmaitych KARnet

W ramach realizowanej fazy testowania modelu w każdym z miast uruchomione zostały trzy Kluby Aktywności Rozmaitych (KARnety). Stanowią one miejsca, w których uczestnicy klubów mają możliwość realizacji swoich zainteresowań i pasji. Dzięki temu, że w klubach stworzono przestrzeń dla edukacji nieformalnej młodzieży, rozwijają oni także kompetencje społeczne i zawodowe.

W okresie od listopada 2013r. do czerwca 2014r. w KARnetach łącznie zorganizowane zostały 632 spotkania, w tym: spotkania w ramach aktywności rozmaitych, warsztaty z Liderami Procesów Grupowych rozwijające kompetencje społeczne, warsztaty z Przewodnikiem po Rynku Pracy uświadamiające kompetencje zawodowe, wycieczki do pracodawców, konsultacje indywidualne. W tym czasie młodzież we współpracy z kadrą Klubów zaangażowała się w rozwój 47 aktywności, m.in. takich jak: Fotoprojekt, Okołomuzycznik, Klub Filmowy, Zdrowy Styl Życia, Kuchenne Przygody, Sutasz, Decoupage i Recykling, Odtwórstwo Historyczne, Animowanie Czasu Wolnego dla Dzieci. Podczas realizacji poszczególnych aktywności młodzi ludzie dzielą się nawzajem pasjami, zdobywają doświadczenie podczas pracy w grupie, a także uczą się odpowiedzialności za wykonanie powierzonych im zadań.

Uczestnictwo w warsztatach rozwijających kompetencje społeczne, prowadzonych przez Liderów Procesów Grupowych, pozwala Klubowiczom na odkrywanie mocnych stron, stwarza okazje do pozytywnego wpływu na własne życie i przekierowywanie aktywności na wartości związane z pracą, rodziną oraz zaangażowaniem w życie społeczne.

KARnety to także miejsca, w których młodzi ludzie zdobywają i poszerzają swoją wiedzę dotyczącą zawodów i funkcjonowania rynku pracy. Jest to możliwe dzięki obecności w Klubie Przewodnika po Rynku Pracy, który poprzez warsztaty i doradztwo indywidualne przygotowuje młodzież do wejścia na rynek pracy, wspiera ją w dokonywaniu wyborów związanych ze szkołą, pracą, zawodem. Świat pracy i pracodawców przybliżany jest młodym ludziom także podczas spotkań w pracodawcami w siedzibie Klubów oraz za pomocą wycieczek i wizyt młodzieży w zakładach pracy np. w studiu fotograficznym, pracowni ceramicznej lub restauracji.

Wsparcie osób pracujących z młodzieżą

Pracownicy Instytucji Pomocy Społecznej pełnią w projekcie dwie role. Po pierwsze są odpowiedzialni za rekrutację młodzieży wychowującej się poza rodziną, w systemie pieczy zastępczej. Natomiast jako użytkownicy modelu korzystają w projekcie ze wsparcia w postaci superwizji, coachingów i szkoleń, dzięki czemu otrzymują wiedzę i narzędzia pomocne im w pracy z podopiecznymi.

Kadra merytoryczna klubów również na etapie testowania modelu ma możliwość uczestniczenia w szkoleniach, superwizjach i coachingach, których celem jest wsparcie procesu wdrażania modelu oraz ich pracy z młodzieżą.

Autorami testowanego modelu oraz partnerami realizującymi projekt „KARnet 15+ – model współpracy trójsektorowej” we Wrocławiu są cztery organizacje: Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gmina Wrocław – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz ATTESTOR SC Ewa Kuzilek-Sekścińska, Ewa Suchożebrska.

Partnerami projektu na terenie Poznania są: firma: PL.Architekci, Fundacja Aktywności Lokalnej oraz Gmina Poznań (w imieniu której projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”.

Projekt „KARnet15+ − model współpracy trójsektorowej”
www.karnet15plus.pl
www.facebook.com/KaRnet15plus
e-mail: [email protected]
Wrocławska Rewitalizacja
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kuźnicza 56
50-138 Wrocław

opracowała: Karolina Serewiś

Komentarze Kluby Aktywności Rozmaitych (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»
NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

11 czerwca 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła ankietę skierowaną do osób doznających przemocy...»
Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej

Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

05 czerwca 2024      TAGI:      
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadza mechanizm dodatków do wynagrodzeń...»
Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

04 czerwca 2024      TAGI:      
W dniu 31.05.2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...»
UODO rusza z konsultacjami społecznymi

UODO rusza z konsultacjami społecznymi

04 czerwca 2024      TAGI:      
Urząd Ochrony Danych Osobowych ogłosił rozpoczęcie procesu konsultacyjnego opublikowanych...»