Czytelnia

PRACA SOCJALNA ZE STARSZYMI LUDŹMI

praca socjalna seniorzyKsiążka, której autorkami są Mo Ray oraz Judith Phillips, adresowana jest zarówno dla studentów, jak i praktyków pracy socjalnej. Może się także przydać tym wszystkim, którzy współpracują z pracownikami socjalnymi i chcieliby dowiedzieć się więcej o ich działalności. Autorki mają za sobą rozległe doświadczenie w tej dziedzinie – są pracownicami socjalnymi, badaczkami oraz nauczycielkami gerontologii i pracy socjalnej. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy kontekstu i opiera się przeważnie na literaturze gerontologicznej. W drugiej części, autorki omawiają zagadnienia praktyki. Starają się łączyć podejście zawodowe i gerontologiczne, a zarazem podważać utarte opinie na temat starości.

Każdy rozdział zaczyna się od podsumowania jego głównych tez przedstawiających czytelnikowi tematy i debaty ich dotyczące, z jakimi się zapozna. Kluczowe wyniki badań nad starością czytelnik znajdzie we wstawkach znajdujących się w każdym rozdziale zatytułowanych „Wnioski z badań naukowych”. Dział „Do refleksji” zaprasza czytelnika do namysłu nad treściami przedstawianymi w książce lub do odniesienia do własnego doświadczenia praktycznego.

Od Autorek:

Praca socjalna z ludźmi starszymi jest skomplikowana i rodzi różne dylematy. W czasach wielkich zmian w krajobrazie pracy socjalnej książka ta podejmuje odniesienia do różnych tematów związanych ze starzeniem się i przedstawia złożoności pomocy starszym ludziom. Praca socjalna ze starszymi ludźmi jest niełatwa i w tej książce, głównie z myślą o młodych adeptach zawodu, którzy pragną pomagać osobom starszym, przystępujemy do rozpatrzenia wartości, umiejętności i wiedzy wymaganych w tej pracy. Obejmiemy tu szerszą perspektywę niż „spersonalizowane usługi socjalne”.

PRACA SOCJALNA ZE STARSZYMI LUDŹMI

Mo Ray, Judith Phillips

ISBN 978-83-64518-05-8

Warszawa, 2014

Publikacje IRSS

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna” Ewa Flaszyńska (Wydawnictwo Difin)

04 lutego 2019     
Wydawnictwo Difin właśnie oddało w ręce czytelnika publikację autorstwa Ewy Flaszyńskiej...»

„Vademekum dyrektora jednostki pomocy społecznej”, Praca zbiorowa (Wydawnictwo C.H.Beck)

06 lipca 2018      TAGI:      
Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, realizując powierzone im zadania, muszą...»

„Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna” Ewa Flaszyńska (Wydawnictwo Difin)

04 lutego 2019     
Wydawnictwo Difin właśnie oddało w ręce czytelnika publikację autorstwa Ewy Flaszyńskiej...»

„Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. Charakterystyka sprawców.”, Danuta Rode

23 sierpnia 2018     
Pani Prof. SWPS dr hab. Danuta Rode oddaje w ręce czytelnika niezwykle ważną i instytucjonalnie...»

„Vademekum dyrektora jednostki pomocy społecznej”, Praca zbiorowa (Wydawnictwo C.H.Beck)

06 lipca 2018      TAGI:      
Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, realizując powierzone im zadania, muszą...»