Czytelnia         

„Praca socjalna w środowisku lokalnym” (Wydawnictwo Difin)

Stosunkowo niedawno na rynku wydawniczym pojawiła się publikacja „Praca socjalna w środowisku lokalnym” Autorstwa M. Baczko, A. Dunajskiej i S. Marka. Wdawałoby się, że o pracy socjalnej powiedziano już niemal wszystko, ale czy na pewno? Autorzy zdają się udowadniać, że to obszar wciąż wymagający dużej uwagi. Poruszana problematyka pracy w środowisku lokalnym ma walory, których nie da się przecenić. Struktura, dynamika zmian społecznych w nim zachodzących rzutuje na całość pracy socjalnej.

praca-socjalna-w-srodowisku-lokalnym-230-250x330Autorzy zdają się odchodzić od rozważań teoretycznych na rzecz niezwykle cennych wskazówek, swoistych dobrych praktyk, które mogą zostać wdrożone w działaniu.

Autorzy wprowadzają czytelnika w problematykę pracy ze środowiskiem poczynając od początku – od diagnozy. Publikacja prowadzi adepta pracy socjalnej za rękę począwszy od ustalenia co należy diagnozować, poprzez cel diagnozy, aż po formułowanie wyników. Sam proces diagnozowania wymaga jednak znajomości odpowiednich metod. I tym razem autorzy wyciągają rękę do czytelnika zarysowując ów metody.

Kluczowy jednak wydaje się rozdział III podejmujący zagadnienia czysto praktyczne. Pomoże on w wydobyciu potencjału tkwiącego w środowisku lokalnym. Autorzy w niezwykle klarowny sposób pokazują jak zapoznać się ze środowiskiem lokalnym. Prowadzą czytelnika przez zagadnienia związane z miejscem, czasem spotkania, jego przebiegiem po realizacje projektu socjalnego włącznie. Dla wzmocnienia odbioru podejmowanych na łamach rozdziału treści, publikacja zawiera ćwiczenia pozwalające na szlifowanie umiejętności. Z kolei zastosowane diagramy dają pełniejszy obraz podejmowanego tematu.

Publikacja napisana jest w sposób przejrzysty i klarowny. Bezpośredni przekaz skierowany do czytelnika sprawia, że prezentowane treści nie sprawiają trudności w analizie ani zastosowaniu w praktyce.

Publikację należy szczególnie polecić adeptom pracy socjalnej, osobom z doświadczeniem w pracy z rodziną i środowiskiem jako wzbogacenie posiadanego wachlarza kompetencyjnego.

Więcej informacji o samej publikacji można uzyskać na stronie wydawnictwa Difin:
https://ksiegarnia.difin.pl/praca-socjalna-w-srodowisku-lokalnym

Komentarze (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna” (Wydawnictwo Difin)

14 lipca 2020     
Wydawnictwo Difin wprowadziło na rynek wydawniczy publikację autorstwa P. Bronowskiego,...»
Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna

„Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna” (Wydawnictwo Difin)

02 listopada 2020      TAGI:         
Wydawałoby się, że o rodzinie napisano już wszystko. I. Krasiejko w publikacji „Rodzina...»
Domy pomocy społecznej

„Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie. Wydanie 3” (Wydawnictwo Difin)

12 lipca 2021      TAGI:         
Dostrzegając, jak istotną rolę w systemie pomocy społecznej odgrywają domy pomocy...»
„Kryzys psychiczny. Odzyskanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna"

„Kryzys psychiczny. Odzyskanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna” (Wydawnictwo Difin)

23 marca 2020      TAGI:      
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika niezwykle interesującą publikację autorstwa...»
„RODO przewodnik ze wzorami” - recenzja

„RODO przewodnik ze wzorami”, red. Maciej Gawroński (Wydawnictwo Wolters Kluwer)

18 lutego 2020      TAGI:      
Wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia...»