Czytelnia         

„Praca socjalna w środowisku lokalnym” (Wydawnictwo Difin)

Stosunkowo niedawno na rynku wydawniczym pojawiła się publikacja „Praca socjalna w środowisku lokalnym” Autorstwa M. Baczko, A. Dunajskiej i S. Marka. Wdawałoby się, że o pracy socjalnej powiedziano już niemal wszystko, ale czy na pewno? Autorzy zdają się udowadniać, że to obszar wciąż wymagający dużej uwagi. Poruszana problematyka pracy w środowisku lokalnym ma walory, których nie da się przecenić. Struktura, dynamika zmian społecznych w nim zachodzących rzutuje na całość pracy socjalnej.

praca-socjalna-w-srodowisku-lokalnym-230-250x330Autorzy zdają się odchodzić od rozważań teoretycznych na rzecz niezwykle cennych wskazówek, swoistych dobrych praktyk, które mogą zostać wdrożone w działaniu.

Autorzy wprowadzają czytelnika w problematykę pracy ze środowiskiem poczynając od początku – od diagnozy. Publikacja prowadzi adepta pracy socjalnej za rękę począwszy od ustalenia co należy diagnozować, poprzez cel diagnozy, aż po formułowanie wyników. Sam proces diagnozowania wymaga jednak znajomości odpowiednich metod. I tym razem autorzy wyciągają rękę do czytelnika zarysowując ów metody.

Kluczowy jednak wydaje się rozdział III podejmujący zagadnienia czysto praktyczne. Pomoże on w wydobyciu potencjału tkwiącego w środowisku lokalnym. Autorzy w niezwykle klarowny sposób pokazują jak zapoznać się ze środowiskiem lokalnym. Prowadzą czytelnika przez zagadnienia związane z miejscem, czasem spotkania, jego przebiegiem po realizacje projektu socjalnego włącznie. Dla wzmocnienia odbioru podejmowanych na łamach rozdziału treści, publikacja zawiera ćwiczenia pozwalające na szlifowanie umiejętności. Z kolei zastosowane diagramy dają pełniejszy obraz podejmowanego tematu.

Publikacja napisana jest w sposób przejrzysty i klarowny. Bezpośredni przekaz skierowany do czytelnika sprawia, że prezentowane treści nie sprawiają trudności w analizie ani zastosowaniu w praktyce.

Publikację należy szczególnie polecić adeptom pracy socjalnej, osobom z doświadczeniem w pracy z rodziną i środowiskiem jako wzbogacenie posiadanego wachlarza kompetencyjnego.

Więcej informacji o samej publikacji można uzyskać na stronie wydawnictwa Difin:
https://ksiegarnia.difin.pl/praca-socjalna-w-srodowisku-lokalnym

Komentarze (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna” Ewa Flaszyńska (Wydawnictwo Difin)

04 lutego 2019     
Wydawnictwo Difin właśnie oddało w ręce czytelnika publikację autorstwa Ewy Flaszyńskiej...»
Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna

„Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna” (Wydawnictwo Difin)

02 listopada 2020      TAGI:         
Wydawałoby się, że o rodzinie napisano już wszystko. I. Krasiejko w publikacji „Rodzina...»
„Kryzys psychiczny. Odzyskanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna"

„Kryzys psychiczny. Odzyskanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna” (Wydawnictwo Difin)

23 marca 2020      TAGI:      
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika niezwykle interesującą publikację autorstwa...»

„Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna” (Wydawnictwo Difin)

14 lipca 2020     
Wydawnictwo Difin wprowadziło na rynek wydawniczy publikację autorstwa P. Bronowskiego,...»
„RODO przewodnik ze wzorami” - recenzja

„RODO przewodnik ze wzorami”, red. Maciej Gawroński (Wydawnictwo Wolters Kluwer)

18 lutego 2020      TAGI:      
Wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia...»