Czytelnia         

„Praca socjalna w środowisku lokalnym” (Wydawnictwo Difin)

Stosunkowo niedawno na rynku wydawniczym pojawiła się publikacja „Praca socjalna w środowisku lokalnym” Autorstwa M. Baczko, A. Dunajskiej i S. Marka. Wdawałoby się, że o pracy socjalnej powiedziano już niemal wszystko, ale czy na pewno? Autorzy zdają się udowadniać, że to obszar wciąż wymagający dużej uwagi. Poruszana problematyka pracy w środowisku lokalnym ma walory, których nie da się przecenić. Struktura, dynamika zmian społecznych w nim zachodzących rzutuje na całość pracy socjalnej.

praca-socjalna-w-srodowisku-lokalnym-230-250x330Autorzy zdają się odchodzić od rozważań teoretycznych na rzecz niezwykle cennych wskazówek, swoistych dobrych praktyk, które mogą zostać wdrożone w działaniu.

Autorzy wprowadzają czytelnika w problematykę pracy ze środowiskiem poczynając od początku – od diagnozy. Publikacja prowadzi adepta pracy socjalnej za rękę począwszy od ustalenia co należy diagnozować, poprzez cel diagnozy, aż po formułowanie wyników. Sam proces diagnozowania wymaga jednak znajomości odpowiednich metod. I tym razem autorzy wyciągają rękę do czytelnika zarysowując ów metody.

Kluczowy jednak wydaje się rozdział III podejmujący zagadnienia czysto praktyczne. Pomoże on w wydobyciu potencjału tkwiącego w środowisku lokalnym. Autorzy w niezwykle klarowny sposób pokazują jak zapoznać się ze środowiskiem lokalnym. Prowadzą czytelnika przez zagadnienia związane z miejscem, czasem spotkania, jego przebiegiem po realizacje projektu socjalnego włącznie. Dla wzmocnienia odbioru podejmowanych na łamach rozdziału treści, publikacja zawiera ćwiczenia pozwalające na szlifowanie umiejętności. Z kolei zastosowane diagramy dają pełniejszy obraz podejmowanego tematu.

Publikacja napisana jest w sposób przejrzysty i klarowny. Bezpośredni przekaz skierowany do czytelnika sprawia, że prezentowane treści nie sprawiają trudności w analizie ani zastosowaniu w praktyce.

Publikację należy szczególnie polecić adeptom pracy socjalnej, osobom z doświadczeniem w pracy z rodziną i środowiskiem jako wzbogacenie posiadanego wachlarza kompetencyjnego.

Więcej informacji o samej publikacji można uzyskać na stronie wydawnictwa Difin:
https://ksiegarnia.difin.pl/praca-socjalna-w-srodowisku-lokalnym

Komentarze „Praca socjalna w środowisku lokalnym” (Wydawnictwo Difin) (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

11 lipca 2023      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelników kolejną pozycję skupioną na praktycznych...»
Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

11 lipca 2023      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelników kolejną pozycję skupioną na praktycznych...»
Wspomnienia socjalnej

Pogromczyni ubóstwa, przemocy i samotności – w zaciętej walce o godność człowieka. Reportaż ukazujący pomoc społeczną bez tajemnic

15 czerwca 2023      TAGI:   
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Wspomnienia socjalnej – inspirowane...»
Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

09 listopada 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą...»
Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności

„Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności, opuszczającymi jednostki penitencjarne, uzależnionymi”

21 marca 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin po raz kolejny oddaje w ręce czytelnika publikację zgoła praktyczną,...»