Szkolenia

Doskonalenie warsztatu pracy asystenta rodziny

logo_vademecum

Centrum Edukacji Vademecum zaprasza na dwudniowe szkolenie do urokliwego i magicznego Krakowa. Tematyka szkolenia: Asystent rodziny – organizacja zatrudnienia oraz doskonalenie warsztatu pracy asystenta rodziny. Współpraca asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym i koordynatorem pieczy zastępczej.

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu przeprowadzenie asystentów rodziny przez organizacje systemu wspierania rodziny. Tematyka szkolenia uwzględnia oprócz teoretycznej wykładni przepisów również praktyczne aspekty pracy z rodzinami, prowadzanie dokumentacji i sporządzanie planu pomocy rodzinie, w tym diagnozy oraz dostosowanie narzędzi pracy do problemów rodziny. Szkolenie ma aspekt praktyczny, służy doskonaleniu pracy asystenta rodziny poprzez analizę własnych doświadczeń.

1. Podstawa prawna pracy Asystenta rodziny

2. Asystent jako element systemu wsparcia rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

a) Kwalifikacje asystenta rodziny
b) Organizacja pracy i zadania asystenta rodziny.

3. Obszary pracy asystenta rodziny

a) pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych.
b) pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych w rodzinie.
c) pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.
d) wspieranie aktywności społecznej.
e) motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
f) pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.
g) motywowanie do realizacji celów w rozwoju indywidualnym członków rodziny

4. Zakres pracy asystenta, charakterystyka problemów rodziny, w tym w szczególności

a) problemy patologii zachowań dziecka i rodziców
b) nieprawidłowe postawy rodzicielskie
c) problemy wychowawcze,
d) problemy w pełnieniu ról społecznych, bezrobocie, uzależnienia , choroba psychiczna .
e) specyfika rodziny wieloproblemowej.

5. Budowanie diagnozy potrzeb i problemów rodziny.

Sporządzanie planu pracy z rodziną – warsztat
Metody pracy asystenta –w tym dotyczące m.in.

a) indywidualnego kontakt z członkami rodziny,
b) motywowania członków rodziny do zmiany.

6. Współpraca asystenta z instytucjami wspierającymi rodzinę.

Uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego
Budowanie lokalnych grup inicjatywnych działających na rzez rodzin i dzieci.

7. Analiza przypadków- warsztat

a) Diagnoza
b) Tworzenie planu pracy z rodziną.
c) Praca z rodziną
d) Praca w zespole interdyscyplinarnym
e) Współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę
f) Superwizja

8. Pytania, odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą

Informujemy, że istnieje możliwość sfinansowania udziału w w/w szkoleniu ze środków KFS na podst. art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. Poz. 674 z późn. zm.), oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z dnia 14 maja 2014r. Poz. 639).

Środki KFS przeznaczone są na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej. Wnioski wraz załącznikami dostępne są w siedzibach Urzędu Pracy oraz na stronach internetowych.

Szczegółowe informacje [ Kliknij ]

www.vademecum.org.pl

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych ustawą „Za Życiem” – praktyczne zastosowanie

10 marca 2017      TAGI:      
Serdecznie zapraszamy na szkolenie z tematu: Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia...»

RODO a monitoring w miejscu pracy

10 lipca 2018      TAGI:      
Wejście w życie RODO przyniosło wiele zmian w podejściu do ochrony danych osobowych....»

„Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej” szkoleń ciąg dalszy

20 czerwca 2018      TAGI:      
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w Lublinie, w Białymstoku oraz...»

Bezpłatne szkolenia dla Kadr Systemu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

30 sierpnia 2018      TAGI:      
Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu realizuje projekt pn. Akademia Wspierania Rodziny...»

Kolejne szkolenia w ramach programu „Bliżej rodziny”

20 sierpnia 2018      TAGI:      
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w Lublinie, w Białymstoku oraz...»