Szkolenia

Doskonalenie warsztatu pracy asystenta rodziny

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu przeprowadzenie asystentów rodziny przez organizacje systemu wspierania rodziny. Tematyka szkolenia uwzględnia oprócz teoretycznej wykładni przepisów również praktyczne aspekty pracy z rodzinami, prowadzanie dokumentacji i sporządzanie planu pomocy rodzinie, w tym diagnozy oraz dostosowanie narzędzi pracy do problemów rodziny. Szkolenie ma aspekt praktyczny, służy doskonaleniu pracy asystenta rodziny poprzez analizę własnych doświadczeń.

1. Podstawa prawna pracy Asystenta rodziny

2. Asystent jako element systemu wsparcia rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

a) Kwalifikacje asystenta rodziny
b) Organizacja pracy i zadania asystenta rodziny.

3. Obszary pracy asystenta rodziny

a) pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych.
b) pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych w rodzinie.
c) pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.
d) wspieranie aktywności społecznej.
e) motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
f) pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.
g) motywowanie do realizacji celów w rozwoju indywidualnym członków rodziny

4. Zakres pracy asystenta, charakterystyka problemów rodziny, w tym w szczególności

a) problemy patologii zachowań dziecka i rodziców
b) nieprawidłowe postawy rodzicielskie
c) problemy wychowawcze,
d) problemy w pełnieniu ról społecznych, bezrobocie, uzależnienia , choroba psychiczna .
e) specyfika rodziny wieloproblemowej.

5. Budowanie diagnozy potrzeb i problemów rodziny.

Sporządzanie planu pracy z rodziną – warsztat
Metody pracy asystenta –w tym dotyczące m.in.

a) indywidualnego kontakt z członkami rodziny,
b) motywowania członków rodziny do zmiany.

6. Współpraca asystenta z instytucjami wspierającymi rodzinę.

Uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego
Budowanie lokalnych grup inicjatywnych działających na rzez rodzin i dzieci.

7. Analiza przypadków- warsztat

a) Diagnoza
b) Tworzenie planu pracy z rodziną.
c) Praca z rodziną
d) Praca w zespole interdyscyplinarnym
e) Współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę
f) Superwizja

8. Pytania, odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą

Informujemy, że istnieje możliwość sfinansowania udziału w w/w szkoleniu ze środków KFS na podst. art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. Poz. 674 z późn. zm.), oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z dnia 14 maja 2014r. Poz. 639).

Środki KFS przeznaczone są na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej. Wnioski wraz załącznikami dostępne są w siedzibach Urzędu Pracy oraz na stronach internetowych.

Szczegółowe informacje [ Kliknij ]

www.vademecum.org.pl

Komentarze Doskonalenie warsztatu pracy asystenta rodziny (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

ASYSTENCI RODZIN Uprawnienia i zobowiązania prawne

Spotkanie z ekspertem. Granice interwencji asystenta rodziny. Kiedy i jak asystent może zająć się dzieckiem.

13 lipca 2023      TAGI:         
Jakie są granice interwencji asystenta rodziny? Kiedy i jak asystent może zająć...»
Metodyka i dokumentowanie pracy Asystenta Rodziny

Metodyka i dokumentowanie pracy Asystenta Rodziny. Szkolenie online na żywo.

29 kwietnia 2024      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, które na żywo poprowadzi 7.06.2024 r. Pani...»
Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi

Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w pracy ośrodków pomocy społecznej. Szkolenie online.

19 stycznia 2024      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, z możliwością zadawania pytań prowadzącemu,...»
Pierwszy plan pracy z rodziną biologiczną objętą asystenturą rodzinną.

Spotkanie z ekspertem: Pierwszy plan pracy z rodziną biologiczną objętą asystenturą rodzinną. Bezpłatny webinar.

06 lutego 2024      TAGI:         
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze z cyklu "Spotkanie z ekspertem", które...»
Pedagogiczne aspekty pracy Asystenta Rodziny

Spotkanie z ekspertem prof. Izabelą Krasiejko: „Pedagogiczne aspekty pracy Asystenta Rodziny”. Bezpłatny webinar

09 stycznia 2024      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze z cyklu: "Spotkania z ekspertem", który...»