Newsy         

SZANSE DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH W WIELKIEJ BRYTANII

phone-box-600918_640

Anglia i Walia są wyjątkowe w porównaniu z resztą Europy, ponieważ praca socjalna jest tu zawodem cieszącym się szczególnym uznaniem, a działalność pracowników socjalnych jest priorytetem zarówno dla władz lokalnych, jak centralnych. Ostatnie przypadki różnorodnych przestępstw z udziałem dzieci, przypadki ich wykorzystywania seksualnego, handlu dziećmi oraz przypadki, w których małe dzieci giną w tragicznych okolicznościach, budzą uzasadniony niepokój i powodują, że wszelkie działania na rzecz dobra dzieci są doceniane przez opinię publiczną. Częstą przyczyną nieszczęść oraz zjawisk patologicznych, których ofiar są dzieci, jest brak odpowiedniego przepływu informacji pomiędzy instytucjami oraz agencjami o różnym stopniu odpowiedzialności, które zajmują się obszarem właściwym dla edukacji, usług socjalnych dla dzieci, policji i służby zdrowia.

Profesjonalna praca socjalna w instytucjach, które niosą pomoc dziecku daje możliwość rozwoju osobistego i kariery. Możliwość awansu otwiera się już po dwóch latach doświadczeń w zawodzie pracownika socjalnego. Pracownicy mogą uczestniczyć w szkoleniach podnoszących ich kompetencje i sprzyjających rozwojowi osobistemu. Wynagrodzenia są doskonałe, odzwierciedlają poziomy doświadczenia zawodowego i odpowiedzialności. W strukturę wynagrodzenia wbudowany jest coroczny wzrost płac. Dostępne są różnego rodzaju premie np. „Złote Hello” – dodatek w związku z rozpoczęciem zatrudnienia oraz doroczne nagrody za ciągłość świadczonych usług.

Władze lokalne zabiegają o utalentowanych pracowników socjalnych z doświadczeniem zawodowym. Po dwóch latach pracy w serwisie usług ochrony dziecka, pracownik socjalny może czuć się bardziej komfortowo. Właśnie wtedy może podjąć decyzję o swojej przyszłości w zawodzie. Niektórzy mogą chcieć przenieść się do instytucji pomagającym osobom dorosłym. Inni mogą chcieć wziąć na siebie odpowiedzialność funkcji „Senior Practitioner”, by następnie awansować na stanowisko kierownika zespołu. Inni natomiast zdecydują się na pracę w organizacji o nazwie CAFCASS, która działa w najlepszym interesie dzieci uczestniczących w postępowaniu sądowym, i jest niezależna od władz lokalnych. Zobacz: www.cafcass.gov.uk.

Zaskakująco największa liczba zagranicznych, wyszkolonych pracowników socjalnych, którzy pracują obecnie w Wielkiej Brytanii, pochodzi z Rumuni oraz Zimbabwe. Niektórzy z nich, po pracowaniu w Wielkiej Brytanii dwunastu lat, zarabiają obecnie około 100 tysięcy funtów.

Władze lokalne dążą do zapewnienia takich standardów, żeby personel służb społecznych odzwierciedlał etniczny profil lokalnych społeczności, którym służy. Coraz bardziej wielokulturowe i etnicznie zróżnicowane są liczne obszary w Anglii. Dostrzegalna jest znacząca obecność polskie społeczności. W niektórych przypadkach ma to związek z sytuacją po II wojnie światowej. Istotny napływ Polaków pojawił się jednak z chwilą włączenia się Polski do UE w 2004 roku. Język polski jest aktualnie drugim najczęściej używanym językiem w Wielkiej Brytanii.

Polscy pracownicy socjalni są zatrudniani w Wielkiej Brytanii, ale są to wciąż przypadki nieliczne i przeważnie dotyczące pracy czasowej. W 2012 roku tylko 214 wyszkolonych pracowników socjalnych z Polski było formalnie zarejestrowanych do pracy w Anglii. Nie istniała wówczas jeszcze strategia rekrutacji polskich pracowników socjalnych. Jednak to się obecnie zmienia. Trudno jest ustalić precyzyjnie, ile obywateli polskich żyje i pracuje aktualnie w Wielkiej Brytanii, ale jeden milion, prawdopodobnie jest wartością zaniżoną. Według obowiązujących w Polsce standardów zatrudnienia kadr pomocy społecznej wymagane jest zatrudnienie ok. 1600 pracowników socjalnych do obsługi polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii.

Nazywam się Charles Bell. Od wielu lat zajmuję się profesjonalną rekrutacją kandydatów do pracy w charakterze pracownika socjalnego. Prowadzona przez mnie działalność cieszy się uznaniem. Osoby zainteresowane pracą w Wielkiej Brytanii powinny nawiązać ze mną kontakt osobisty. Wybrani kandydaci przejdą kompleksowy program edukacyjny pod opieką superwizora. Obowiązuje sześciomiesięczny okresu próbny. W Anglii i Walii nie brakuje ostatnio wykwalifikowanych pracowników socjalnych. Istnieje jednak zapotrzebowanie na osoby, które posiadają dwa lub więcej lat doświadczenia zawodowego w ochronie dziecka w obszarach takich jak: przemoc, zaniedbania, zaniechania, wykluczenie społeczne itp.

Oczekiwania wobec kandydatów

Musisz mieć uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, które pozwalają nazywać się pracownikiem socjalny w Polsce na podstawie dyrektywy UE do wzajemnego uznawanie kwalifikacji zawodowych. Musisz mówić i pisać po angielsku w zakresie profesjonalnego standardu. W pracy na zewnątrz dużych miast w Wielkiej Brytanii prawo jazdy jest konieczne. Musisz mieć prawo jazdy lub być gotowym, aby je uzyskać.

Jeśli są Państwo zainteresowani rozwojem swojej kariera w UK, proszę wysłać krótkie CV w języku angielskim na  adres e-mail Charles Bell  polishsocialworkers4uk@gmail.com lub internationalsocialworkers@gmail.com

Skontaktuję się telefonicznie z każdym wnioskodawcą w ciągu 48 godzin, a każda sprawa zostanie sprawdzona w czasie tzw. „wstępnej oceny” przeprowadzonej w trakcie spotkania  zorganizowanego w Polsce.

Więcej na ten temat: www.eusocialworkers4uk.eu

Jak zostać pracownikiem socjalnym w Wielkiej Brytanii?

Charles Bell

Komentarze (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Minimalne standardy w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

21 maja 2018      TAGI:      
W dniu 14.05.2018r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy iPolityki...»

Projekt zmian Ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw

28 kwietnia 2017      TAGI:   
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie Ustawy o spółdzielniach...»

Upadłość konsumencka – pomoc dla zadłużonych

08 stycznia 2018      TAGI:      
Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało zmiany w prawie upadłościowym. Po zmianach...»

Szkolenie GIODO dla administratorów bezpieczeństwa informacji

11 grudnia 2017      TAGI:      
Na czym polega istota unijnej reformy ochrony danych osobowych? Jakie są jej cele?...»

Ogólnopolskie bezpłatne szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia!

05 września 2017      TAGI:      
Prometriq Akademia Zarządzania zaprasza do udziału w ogólnopolskich bezpłatnych...»