Newsy      

TRAMWAJ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

TRAMWAJ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO”.

Akcja miała na celu zwrócenie uwagi mieszkańców miasta na tematykę rodzicielstwa zastępczego – wręczano im balony w kształcie serc, słodkie upominki oraz ulotki promujące pieczę zastępczą, a przede wszystkim udzielano pierwszych niezbędnych informacji – czym są rodzinne formy pieczy zastępczej, jak przebiega proces kwalifikacji, gdzie można uzyskać więcej informacji.

Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Miasta Częstochowy, Częstochowski, Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej, Radny Miasta Częstochowy Dariusz Kapinos, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz Stowarzyszeniem „Dla Rodziny”. Działania są także realizowane w ramach prac Zespołu Działającego Na Rzecz Promocji Rodzicielstwa Zastępczego.

Pasażerami tego niezwykłego  tramwaju byli między innymi Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Dyrektor MOPS Małgorzata Mruszczyk, Prezes MPK Roman Bolczyk, Radny Dariusz Kapinos, a także przedstawiciele MOPS, Stowarzyszenia „Dla Rodziny” oraz Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej. Tramwaj przejechał trasę z zajezdni do pętli przy ul Fieldorfa-Nila oraz w drugą stronę zatrzymując się na wszystkich przystankach. Kurs przedłużono o trasę zgodnie z kursem tramwaju nr 3 (do pętli przy stadionie Rakowa) i dopiero stamtąd zabytkowy tramwaj wrócił do zajezdni. Przejazd był bezpłatny. W tramwaju panowała bardzo serdeczna atmosfera, pomysł chwycił i pasażerowie nie tylko dopytywali o szczegóły, ale i rozmawiali między sobą o rodzicielstwie zastępczym.

DSC_0058

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk aktywnie włączył się w akcję – rozdawał ulotki, rozmawiał z pasażerami, ponieważ jak mówił – o rodziny zastępcze trzeba zabiegać nieustannie i w każdy możliwy sposób. Także Dyrektor MOPS rozmawiała z pasażerami o możliwościach jakie daje bycie rodzicem zastępczym, podkreślała, że to sposób na szczęście dla dwóch stron – zarówno dzieci jak i ich opiekunów.

Celem akcji „Tramwaj Rodzicielstwa Zastępczego” było rozwijanie świadomości mieszkańców i promocja alternatywnych form opieki nad dziećmi poprzez tworzenie zawodowych rodzin zastępczych na terenie powiatu częstochowskiego, a także pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze. Każdy sposób na dotarcie do potencjalnych kandydatów na rodziców zastępczych jest dobry – obecnie ponad 190 dzieci czeka w instytucjonalnych formach opieki na dom i rodzinę. To już kolejny sposób na dotarcie z informacją o rodzicielstwie zastępczym do jak najszerszego grona osób. Pracownicy MOPS i Stowarzyszenia „Dla Rodziny” odwiedzają także szkoły, uczelnie, rozmawiają z przedsiębiorcami, biorą udział w miejskich imprezach plenerowych, piknikach, festynach. Nawiązano współpracę z Urzędem Pracy, ogłoszenia były także przekazywane m.in. w parafiach.

O rodzinnych formach pieczy zastępczej warto mówić, zwłaszcza, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy jakie są możliwości w tym zakresie, często rodzicielstwo zastępcze jest mylone z adopcją.

Przypomnijmy zatem:

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka. Rodziny zastępcze mogą być w zależności od sytuacji:

Spokrewnione – mogą ją stworzyć najbliżsi krewni dziecka, czyli dziadkowie
lub rodzeństwo (babcia, dziadek, brat, siostra)

Niezawodowe – może ją stworzyć zarówno rodzina dziecka niebędąca wstępnymi
lub rodzeństwem dziecka, jak i osoby niespokrewnione z dzieckiem

Zawodowe – to taka rodzina zastępcza, z którą zawierana jest umowa o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej; tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. Jeżeli umowę zawierają małżonkowie jeden z nich, wskazany w umowie, otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięczne. Czas trwania umowy to minimum 4 lata.

Oprócz tego można także prowadzić RODZINNY DOM DZIECKA – to miejsce, w którym może przebywać nie więcej niż ośmioro dzieci. Z osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka zawierana jest umowa o świadczenie usług, z tytułu której przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne. Czas trwania umowy: minimum 5 lat.

Dodatkowo rodzice zastępczy w każdej z form rodzin zastępczych oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka otrzymują m.in. świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka.

Oczywiście wcześniej trzeba przejść przez proces diagnostyczno-kwalifikacyjny, ponieważ najważniejsze jest dobro dzieci i nie zawsze każdy kto chce, może zostać rodzicem zastępczym.

Osoby chętne do bycia rodzicami zastępczymi lub prowadzenia rodzinnych domów dziecka lub poszukujące informacji powinny się kontaktować z :

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie

Ul. P.O.W. 2, 42 – 200 Częstochowa

Tel. 34 372 42 24, 34 372 42 25

www.mops.czestochowa.pl

Stowarzyszeniem na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” w Częstochowie – Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny

Ul. Jasnogórska 34, 42 – 200 Częstochowa

Tel. 502 985 101

Obecnie w Częstochowie funkcjonuje 12 placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym 3 typu rodzinnego, w pieczy instytucjonalnej przebywa 193 dzieci. Jeśli chodzi o pieczę rodzinną, to funkcjonuje 259 rodzin zastępczych, w których przebywa 333 dzieci, w tym 5 rodzin zastępczych zawodowych. Funkcjonują także 2 rodzinne domy dziecka, w których przebywa 8 dzieci.

Źródło: MOPS w Częstochowie

Komentarze TRAMWAJ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” - wycieczki szkolne

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – wycieczki szkolne

18 czerwca 2024      TAGI:   
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa w tym miesiącu (czerwcu br.) rozpocznie się nabór wniosków...»
ekspert zamówień publicznych

Ekspert Zamówień Publicznych

17 czerwca 2024      TAGI:         
Ruszyła II edycja konkursu Ekspert Zamówień Publicznych. Konkurs adresowany jest...»
„Aktywny rodzic”

„Aktywny rodzic” z podpisem prezydenta

17 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej...»
Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»
NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

11 czerwca 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła ankietę skierowaną do osób doznających przemocy...»
aktosik » 20 czerwca 2024, 15:09

cbb status wniosku zarejestrowany

Oktawia » 20 czerwca 2024, 15:04

zas. piel. dwa orzeczenia

Patela » 20 czerwca 2024, 14:55

ŚP a dziłalność nierejestrowa

gopsianka » 20 czerwca 2024, 14:55

Zmiana płci posiadacza KDR