Porady   

Dodatek 250 zł dla pracownika socjalnego

Pracownicy socjalni zatrudnieni w instytucjach pomocy społecznej, m.in. Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Domach Pomocy Społecznej, mogą otrzymywać co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł.

Aby otrzymać ww. dodatek, pracownicy socjalni powinni spełniać jednak pewne wymogi, a mianowicie: wykonywać pracę socjalną w terenie, w środowisku osób, rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym przeprowadzać wywiady środowiskowe (zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej).

Pracownicy socjalni zatrudnieni np. w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, wykonują wąski zakres zadań wynikających z Ustawy o pomocy społecznej, większość ich zadań wynika z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Należy więc zwrócić uwagę na charakter pracy i zakres obowiązków danego pracownika socjalnego – czy wykonywane przez niego zadania faktycznie  uprawniają go do otrzymywania ww. dodatku.

Dodatek wypłacany jest w wysokości 250 zł w przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, natomiast jeżeli pracownik zatrudniony jest w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Komentarze Dodatek 250 zł dla pracownika socjalnego (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»
reheg » 20 czerwca 2024, 17:59

Czy mieliście taki przypadek

aktosik » 20 czerwca 2024, 15:09

cbb status wniosku zarejestrowany

Oktawia » 20 czerwca 2024, 15:04

zas. piel. dwa orzeczenia

Patela » 20 czerwca 2024, 14:55

ŚP a dziłalność nierejestrowa