Plan pracy

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Czy plan pracy asystenta rodziny powinien być spójny z kontraktem socjalnym pracownika socjalnego, jeśli pracują z tą samą rodziną?

Nie, plan pracy asystenta rodziny nie musi być spójny z kontraktem socjalnym. Zagadnienie kontraktu socjalnego reguluje w głównej mierze art. 108 Ustawy... »
Minister Edukacji i Nauki    seminarium    kurator    centrum    osoba samotnie gospodarująca    ekonomia społeczna    uchwała    lokal socjalny