Porady      

Zarządzanie superwizyjne jako sposób kierowania ludźmi

Kierowanie i zarządzanie superwizyjne realizowane jest przez profesjonalistów. Polega ono na wspieraniu pracowników w wykonywanej przez nich pracy oraz zarządzaniu placówką.

W zarządzaniu superwizyjnym analizuje się cztery obszary funkcji kierowniczych. Pierwszy skupia się na organizacji pracy, w której skład wchodzi: odpowiedzialność za wykonywaną pracę, dostrzeganie wartości w zespole, styl kierowania ludźmi, podział obowiązków, kierowanie obciążeniem pracą, stosunki międzyludzkie.

Następny obszar dotyczy rozwoju usług, rozumianych jako zakres kompetencji i odpowiedzialności kierownika za usługi świadczone w placówce, poziom zaspokojenia potrzeb, gotowość pracowników do rozszerzania usług.

Kolejny obszar dotyczy rozwoju zawodowego. Rozpatrywany on jest pod kątem rozpoznawania potrzeb pracowników, lokują się tu również: awansowanie pracowników, ocena pracowników, szkolenia, doradztwo w planowaniu kariery.

Ostatni obszar dotyczy wspierania pracowników, oznacza to wkład kierownika w celu poprawy działania pracowników, zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Zarządzanie superwizyjne jest ważne w pracy w jednostkach pomocy społecznej, ponieważ sposób traktowania pracowników będzie miał odzwierciedlenie w ich pracy z klientem. Ważne jest pozostawanie budowanie właściwych relacji między przełożonym a pracownikiem.

Zarządzenie superwizyjne jest formą kierowania placówkami, które zatrudniają osoby zajmujące się pomaganiem innym.

Komentarze Zarządzanie superwizyjne jako sposób kierowania ludźmi (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»