Porady      

Zarządzanie superwizyjne jako sposób kierowania ludźmi

Kierowanie i zarządzanie superwizyjne realizowane jest przez profesjonalistów. Polega ono na wspieraniu pracowników w wykonywanej przez nich pracy oraz zarządzaniu placówką.

W zarządzaniu superwizyjnym analizuje się cztery obszary funkcji kierowniczych. Pierwszy skupia się na organizacji pracy, w której skład wchodzi: odpowiedzialność za wykonywaną pracę, dostrzeganie wartości w zespole, styl kierowania ludźmi, podział obowiązków, kierowanie obciążeniem pracą, stosunki międzyludzkie.

Następny obszar dotyczy rozwoju usług, rozumianych jako zakres kompetencji i odpowiedzialności kierownika za usługi świadczone w placówce, poziom zaspokojenia potrzeb, gotowość pracowników do rozszerzania usług.

Kolejny obszar dotyczy rozwoju zawodowego. Rozpatrywany on jest pod kątem rozpoznawania potrzeb pracowników, lokują się tu również: awansowanie pracowników, ocena pracowników, szkolenia, doradztwo w planowaniu kariery.

Ostatni obszar dotyczy wspierania pracowników, oznacza to wkład kierownika w celu poprawy działania pracowników, zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Zarządzanie superwizyjne jest ważne w pracy w jednostkach pomocy społecznej, ponieważ sposób traktowania pracowników będzie miał odzwierciedlenie w ich pracy z klientem. Ważne jest pozostawanie budowanie właściwych relacji między przełożonym a pracownikiem.

Zarządzenie superwizyjne jest formą kierowania placówkami, które zatrudniają osoby zajmujące się pomaganiem innym.

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

W jaki sposób powiadamiać podmioty biorące udział w procedurze Niebieskiej Karty o jej zakończeniu?

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Podmioty biorące udział w procedurze Niebieskiej Karty o jej zakończeniu można powiadomić...»

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

W jaki sposób dokumentować monitoring sytuacji rodziny w której toczy się procedura Niebieskiej Karty?

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Żaden przepis prawa nie reguluje wymaganych dokumentów. Poszczególne gminy i działające...»

Sposób ustalania dochodu na członka rodziny w funduszu alimentacyjnym

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu dochodu na członka rodziny w przypadku funduszu należy pamiętać,...»

W jaki sposób przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego może przestać pełnić funkcję?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przede wszystkim osoba sama może zrezygnować z pełnienia funkcji przewodniczącego...»