Porady   

Czym jest projekt socjalny?

Projekt socjalny jest jednym z narzędzi stosowanym w pracy przez pracownika socjalnego. To zaplanowanie i realizacja zintegrowanych działań na rzecz wprowadzenia pozytywnych zmian w życiu określonych rodzin, środowisk, grup społecznych. Przed przystąpieniem do tworzenia projektu socjalnego należy dokonać rozeznania w kwestii istniejących problemów w danej społeczności lokalnej. Należy ustalić skalę istniejącego problemu oraz określić możliwości jego rozwiązania.

Po dokonaniu tych ustaleń kolejnym etapem jest tworzenie projektu – określamy cel, jaki chcemy uzyskać, ustalamy ramy czasowe projektu, następnie tworzymy spójny plan działania, po wykonaniu działań dokonujemy sprawdzenia i oceny skutków projektu. Przykładem projektu socjalnego może być podniesienie kompetencji rodzicielskich w rodzinach z problemem opiekuńczo-wychowawczym.

Z pokolenia na pokolenie przekazywane są pewne wzorce podejścia do życia. Dzieci z rodzin, gdzie występuje problem opiekuńczo-wychowawczy często powielają zachowania rodziców w dorosłym życiu i sami stają się beneficjentami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Działania płynące z założeń projektu socjalnego powinny w takim przypadku wyposażyć rodziców w wiedzę i umiejętności na temat odpowiedniego wychowywania dzieci. Cel ten można osiągnąć poprzez współpracę z pracownikami placówek oświatowych, psychologami, trenerami nauk o rodzinie, świetlicami środowiskowymi, wolontariuszami itp. Rodzice mogą uczestniczyć w warsztatach „dobrego rodzica”, otrzymać poradniki „dobrego rodzica”, odbyć indywidualne rozmowy z psychologiem. Dzieci wraz z rodzicami mogą uczestniczyć w piknikach rodzinnych, happeningach, nauczyć się razem efektywnie spędzać czas, uczestniczyć w warsztatach, gdzie konieczna jest współpraca między rodzicem i dzieckiem.

Tworzenie projektów socjalnych to w dużej mierze kwestia wyobraźni i kreatywności pracownika socjalnego.

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Na czym polega wsparcie rodziny w świetle Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”?

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Ustawa „Za życiem” określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia wzakresie...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Na jakiej podstawie pracownik socjalny zatrudniony w PCPR ma prawo odebrać dziecko z rodziny?

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Pracownik socjalny ma prawo odebrać dziecko z rodziny w oparciu o Ustawę o przeciwdziałaniu...»

Kontrakt socjalny z bezdomnym – który ośrodek pomocy jest właściwy do jego zawarcia?

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Art. 48a ust. 2 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. informuje, iż:...»