Postępowanie administracyjne w pomocy społecznej

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach
Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego

W dniu 28.01.2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych... »
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego

W dniu 11.01.2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (poz. 54).... »

Koszt mediacji w postępowaniu administracyjnym

W dniu 5.06.2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia... »

Mediator w postępowaniu administracyjnym

Od 1 czerwca 2017 r. w toku postępowania administracyjnego może zostać przeprowadzona mediacja. Ma ona na celu wyjaśnienie i rozważenie okoliczności... »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wzór

ROZMIAR: 29.50 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Zawiadomienie on wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia, czy świadczenia wypłacone stanowią świadczenia nienależnie pobrane - Wzór

„Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego” z objaśnieniami i płytą CD – P. Drembkowski (Wydawnictwo C.H. Beck)

W ofercie Wydawnictwa C.H. Beck pojawiła się kolejna pozycja, którą można z całą pewnością uznać za niezbędnik pracownika administracji publicznej.... »

Decyzja przyznająca jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - Wzór

Decyzja przyznająca specjalny zasiłek opiekuńczy - Wzór

Decyzja przyznająca świadczenie pielęgnacyjne - Wzór

Decyzja przyznająca zasiłek pielęgnacyjny - Wzór

Jak prawidłowo doręczyć pismo stronie?

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego organ ma obowiązek doręczać pisma za pokwitowaniem przez pocztę, wykorzystując pracowników... »

Kim jest, jakie ma prawa strona w postępowaniu?

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego stroną jest ten, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy toczące się postępowanie administracyjne.... »

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych - Druk

Na czym polega wyłączenie pracownika, organu postępowania administracyjnego?

Wyłączenie ze sprawy to powstrzymanie się od jakichkolwiek czynności w określonym postępowaniu. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego... »

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania – pomoc społeczna - Wzór

Postanowienie o zawieszeniu postępowania – pomoc społeczna - Wzór

Pismo przewodnie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - Wzór

ROZMIAR: 75.63 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania – pomoc społeczna - Wzór

Decyzja uchylająca świadczenie z pomocy społecznej z powodu pobytu w zakładzie karnym - Wzór

wakacje kredytowe    MOPS Łódź    pomoc społeczna    sms-y    zamówienia publiczne    dofin    GOK    Analityczni Liderzy    
Wiktoria111 » 20 kwietnia 2024, 13:01

Praca a wiek - badania

ewulka0904 » 19 kwietnia 2024, 14:34

czy proporcjonanie liczy zwroty?