Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych wprowadziło pięć rodzajów specjalistycznych usług. Każdy z rodzajów dotyczy różnych działań, jakie ma podejmować specjalista wykonujący to świadczenie.

Pierwszy rodzaj dotyczy działań z zakresu uczenia osoby prowadzenia samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Specjalista wpaja i utrwala podopiecznemu, w jaki sposób zaspokajać swoje podstawowe potrzeby w codziennym życiu – uczy odpowiedniego dbania o higienę osobistą, schludny wygląd, pokazuje jak prowadzić gospodarstwo domowe (sprzątanie, pranie, porządkowanie, gotowanie, gospodarowanie pieniędzmi). Terapeuta kształtuje w podopiecznym umiejętność utrzymywania kontaktu z członkami rodziny, innymi osobami, z którymi styka się poza domem, uczy organizowania i spędzania czasu wolnego w sposób wartościowy. Pracownik skupia się także na działaniach interwencyjnych i rodzinie podopiecznego. Uczy podopiecznego pokonywać kryzysy, udziela porad, wsparcia psychologicznego, organizuje spotkania ze specjalistami z innych dziedzin, koordynuje działania różnych służb na rzecz pomocy rodzinie. Naucza także członków rodziny podopiecznego, jak prawidłowo traktować chorego. Pomaga załatwiać sprawy urzędowe. Działa w obszarze posiadanego przez osobę statusu na rynku pracy – pomaga szukać pracy, przygotowywać dokumenty aplikacyjne do pracy, przygotowuje do rozmów o pracę. Jeżeli status bezrobotnego powoduje zły stan psychiczny, organizuje zajęcie alternatywne, np. udział w zajęciach środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Drugim rodzajem usług specjalistycznych jest pielęgnacja – wsparcie w procesie leczenia poprzez ustalanie terminów wizyt lekarskich, badań, asystowanie podczas wizyt lekarskich, pomoc w realizacji recept, pilnowanie poprawności przyjmowania leków i obserwowanie ich ewentualnych skutków ubocznych, pomoc w zaopatrzeniu się w środki medyczne, ortopedyczne, organizowanie transportu do gabinetów lekarskich, rehabilitacyjnych.

Trzeci rodzaj usług skupia się na rehabilitacji fizycznej i usprawnianiu organizmu (mogą to być działania spoza zakresu profesjonalnych rehabilitantów). Przeprowadza się je według zaleceń lekarza.

Czwartym rodzajem usług jest pomoc mieszkaniowa – pomoc w uzyskaniu lokum, podczas przeprowadzania remontów.

W zakres piątego rodzaju usług wchodzi praca nad zorganizowaniem dzieciom z zaburzeniami psychicznymi udziału w zajęciach rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

Komentarze Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»
Mixonek1 » 20 czerwca 2024, 02:20

Specjalista w prawie karnym

Mixonek1 » 19 czerwca 2024, 21:37

Kompleksowa oferta termoizolacyjna

magda_witkowska » 19 czerwca 2024, 20:24

alimenty na pensjonariusza dps

Norma1n » 19 czerwca 2024, 19:00

Witam wszystkich