Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych wprowadziło pięć rodzajów specjalistycznych usług. Każdy z rodzajów dotyczy różnych działań, jakie ma podejmować specjalista wykonujący to świadczenie.

Pierwszy rodzaj dotyczy działań z zakresu uczenia osoby prowadzenia samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Specjalista wpaja i utrwala podopiecznemu, w jaki sposób zaspokajać swoje podstawowe potrzeby w codziennym życiu – uczy odpowiedniego dbania o higienę osobistą, schludny wygląd, pokazuje jak prowadzić gospodarstwo domowe (sprzątanie, pranie, porządkowanie, gotowanie, gospodarowanie pieniędzmi). Terapeuta kształtuje w podopiecznym umiejętność utrzymywania kontaktu z członkami rodziny, innymi osobami, z którymi styka się poza domem, uczy organizowania i spędzania czasu wolnego w sposób wartościowy. Pracownik skupia się także na działaniach interwencyjnych i rodzinie podopiecznego. Uczy podopiecznego pokonywać kryzysy, udziela porad, wsparcia psychologicznego, organizuje spotkania ze specjalistami z innych dziedzin, koordynuje działania różnych służb na rzecz pomocy rodzinie. Naucza także członków rodziny podopiecznego, jak prawidłowo traktować chorego. Pomaga załatwiać sprawy urzędowe. Działa w obszarze posiadanego przez osobę statusu na rynku pracy – pomaga szukać pracy, przygotowywać dokumenty aplikacyjne do pracy, przygotowuje do rozmów o pracę. Jeżeli status bezrobotnego powoduje zły stan psychiczny, organizuje zajęcie alternatywne, np. udział w zajęciach środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Drugim rodzajem usług specjalistycznych jest pielęgnacja – wsparcie w procesie leczenia poprzez ustalanie terminów wizyt lekarskich, badań, asystowanie podczas wizyt lekarskich, pomoc w realizacji recept, pilnowanie poprawności przyjmowania leków i obserwowanie ich ewentualnych skutków ubocznych, pomoc w zaopatrzeniu się w środki medyczne, ortopedyczne, organizowanie transportu do gabinetów lekarskich, rehabilitacyjnych.

Trzeci rodzaj usług skupia się na rehabilitacji fizycznej i usprawnianiu organizmu (mogą to być działania spoza zakresu profesjonalnych rehabilitantów). Przeprowadza się je według zaleceń lekarza.

Czwartym rodzajem usług jest pomoc mieszkaniowa – pomoc w uzyskaniu lokum, podczas przeprowadzania remontów.

W zakres piątego rodzaju usług wchodzi praca nad zorganizowaniem dzieciom z zaburzeniami psychicznymi udziału w zajęciach rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

Komentarze (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Czy można odmówić przyznania usług opiekuńczych, jeśli osoba wymagająca opieki ma dzieci?

09 sierpnia 2017      TAGI:      
  Nie można odmówić takiej formy pomocy. To, że osoba ubiegająca się...»

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»