Porady   

Dokumenty do Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności

Aby złożyć wniosek do Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, należy udać się po stosowne druki do powiatowego zespołu w miejscu zamieszkania.

Poza formularzem wniosku, który należy wypełnić samodzielnie, osoba otrzyma także druk – zaświadczenie lekarskie, z którym trzeba udać się do lekarza prowadzącego leczenie. Lekarz dokona w druku opisu choroby pacjenta, wymieni współistniejące schorzenia, dokona rokowania odnośnie wyleczenia. Wypełnione zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od dnia wypisania.

Do wniosku załącza się także inne dokumenty potwierdzające stan zdrowia: karty informacyjne z hospitalizacji, wyniki badań i inne. W przypadku posiadania orzeczenia lekarza orzecznika ZUS również należy je dołączyć do wniosku.

Wniosek do Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności może złożyć osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy bądź pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, lecz za zgodą osoby zainteresowanej/ przedstawiciela ustawowego.

Jeśli stan zdrowia wnioskodawcy uniemożliwia osobie stawiennictwa na Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, wówczas do wniosku należy dołączyć wypełnione zaświadczenie lekarskie potwierdzające ten fakt – gotowy druk można pobrać w powiatowym zespole. Orzekanie może się odbyć w takiej sytuacji bez udziału chorego, jedynie na podstawie dokumentów.

Po złożeniu wniosku powiatowy zespół może zawiadomić wnioskodawcę pisemnie o konieczności przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Najpóźniej 7 dni przed Komisją wnioskodawca dostaje zawiadomienie o ustalonym terminie jej posiedzenia.

Komentarze Dokumenty do Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności (2)

      5 + 1 = ?    
Nie będę odwoływać się od orzeczenia WZON.9531.677.2024 Proszę o umorzenie 30sto dniowego uprawomocnienia. Śrutwa Stefania
DODAŁ: Stefania Śrutwa DNIA 22 maja 2024 O 21:24
Zaświadczenie lekarskie
DODAŁ: 6 DNIA 30 marca 2022 O 18:23

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»