Komu można udostępnić dokumenty z procedury Niebieskiej Karty?

 

Dokumenty z procedury Niebieskiej Karty można udostępnić wszystkim członkom zespołów interdyscyplinarnych/zespołu interdyscyplinarnego oraz członkom zebranej grupy roboczej, a także sądom, prokuraturze, policji. Urzędy te, tzn. ich przedstawiciele, wchodzą najczęściej w skład zespołów interdyscyplinarnych, gdyby jednak nie wchodziły, to mimo wszystko dokumenty można udostępnić, oczywiście w konkretnej sprawie, po to, aby można było prowadzić postępowanie przygotowawcze.

Dokumenty udostępnić można również stronom postępowania i ich pełnomocnikom („Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania” – art. 73. §1. Kpa). Z tym że nie praktykuje się udostępniania dokumentów sprawcy, raczej prowadzi się z nim rozmowy, żeby zaniechał wglądu. Gdyby jednak bardzo nalegał, należy je udostępnić.

Art. 9c pkt.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mówi:

„Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą” .

Należy pamiętać i uwrażliwiać wszystkich, którzy mają wgląd w dokumentację, że obowiązuje ich Ustawa o ochronie danych osobowych oraz zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali.

Komentarze Komu można udostępnić dokumenty z procedury Niebieskiej Karty? (12)

      3 + 3 = ?    
Chora jest ta ustawa, łamie prawa obywatelskie. Ktokolwiek może cie pomówić, złożyć zmyślone zawiadomienie o stosowaniu przemocy. Potem zaczyna się gnębienie przez "wysoce wyspecjalizowanych" członków grup roboczych. Naprawdę trudno się czasem domyślić co się dzieje w główkach tych wysoce wyspecjalizowanych osób po kursach on line. Pani o poziomie umysłowym sprzedawcy pietruszki uznała na podstawie spreparowanych filmików nagranych przez ojca dzieci (nagrywanie żony w domu jest zdaniem tej pani jest legalne). za osobę podejrzaną o przemoc wobec dzieci, bo śpiewała i tańczyła kiedy szanowny małżonek ją nagrywał, żeby obśmiać ten rodzaj przemocy z jego strony. Moja klientak był systematycznie odsyałan przez wysoko wyspecjalizowane osoby z Zespołu do szpitala psychiatrycznego,. Wysoko wyspecjalizowane osoby, były az tak przekonane o swojej wiedzy i omnipotencji, ze podważały diagnozy lekarzy psychiatrów, że z moją klientką jest wszystko ok. Podążały za to bez żadnej refleksji za narracją tatusia, że matka stosuje przemoc wobec dzieci, bo np. płacze w ich obecności z bezsilności wobec psychopaty i ego latających małp. Z protokołów przesłanych do sądu wynika, że zespół kontaktował się z kuratorami i wszystkimi świętymi. Podczas gdy kurator odnotował jeden telefon z zespołu, w ogóle nie dotyczący dzieci tylko samej procedury. Są w nich również rzeczy włośnie w usta mojej klientki, których nigdy nie wypowiadała, prawdopodobnie przepisane z innego protokołu. Ktoś kto twierdzi, że orzeczenie tych "wysoko wykwalifikowanych osób" nie stanowią o winie w sensie prawa karnego, są hipokrytami. Bo raz rzucone pomówienie przez tych cymbałów jest potem wykorzystywane w innych postępowaniach, rozwodzie, karnym wszędzie. Masz szczęście jeżeli trafi ci się sędzia wrażliwy myślący, nie bojący odwoływać się do rozsądku i logiki, jeśli nie masz już na wstępie przekichane. Proszę o kontakt osoby pokrzywdzone przez tę procedurę i tzw. Zespoły Interdyscyplinarne. Jest prokuratura, jest sąd, powierzanie wydawania orzeczeń kwalifikowania osobom w ogóle do tego nieprzygotowanym, często z dziwnymi zachowaniami, niekoniecznie na najwyższym poziomie intelektualnym jest klęską wymiaru sprawiedliwości. Żeby byle przekupy miały więcej do powiedzenia niż sąd czy prokurator. Być może są w tych Zespołach osoby odpowiednio przygotowane z właściwymi kompetencjami osobowościowymi, ale ja takich jeszcze nie spotkałam
DODAŁ: Marviola DNIA 22 maja 2024 O 15:34
Czy jako osoba która zgłosiła byłą partnerkę do NK o przemoc na 5 letniej córce mam wgląd w dokumenty ? Jako ojciec dziecka?
DODAŁ: Mariusz DNIA 06 lutego 2024 O 22:04
Powinniście usunąć taki artykuł, bo niedoświadczonych może wprowadzić w błąd
DODAŁ: w DNIA 17 listopada 2023 O 11:47
Strona złożyła wniosek o wydanie zaświadczenia że rodzina jest obejra procedurą niebieskiej karty.czy takie zaświadczenie można wydać?
DODAŁ: Karbin DNIA 19 lipca 2023 O 10:52
Czy po zamknięciu niebieskiej karty, osoba pomówiona ma prawo wglądu do zgromadzonych materiałów które miały go obciążyć, a okazały się zmyślone ?
DODAŁ: netia DNIA 27 grudnia 2022 O 16:09
Rozporzadzenie w sprawie procedury NK paragraf 10 punkt 2 głosi że dokumenty z procedury NK w przypadku podejrzenia przestępstwa przekazuje się organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze. Czy przekazujecie też sądom rodzinny czy cywilnym. Nasz szkolący podaje że możemy udostępniać tylko organom prowadzącym tj policja i prokuratura. Sądom odmawiamy. Jak praktykujecie w swoich Zespolach
DODAŁ: Ewa DNIA 26 sierpnia 2022 O 10:24
Jaka jest podstawa prawna do przekazania akt NK do innego zespołu interdyscyplinarnego ze względu na zmiane zamieszkania
DODAŁ: Magda DNIA 10 sierpnia 2022 O 13:16
Zwracam uwagę, że od maja 2019 roku przepisy uległy zmianie odnośnie udostępniania dokumentów z NK, po drugie nawet na bazie starych przepisów w/w interpretacja jest nieprawidłowa, bowiem kpa nie ma tu zastosowania, co potwierdza orzecznictwo.
DODAŁ: prawnik DNIA 02 września 2019 O 10:10
Procedura NK nie należy do żadnej ze znanych procedur prawnych w naszym ustawodawstwie, tzn. ani cywilnej, ani karnej, ani administracyjnej. Poza tym w procedurze NK nie występują strony.
DODAŁ: Jerzy DNIA 12 września 2018 O 10:56
Więc czy strona p. osoba poszkodowana ma wgląd w materiały zebrane przez zespół interdyscyplinarny czy nie? jeśli nie to jaka jest podstawa prawna nieudostepnienia tych materiałów?
DODAŁ: zak073 DNIA 21 lutego 2018 O 16:30
faktycznie co za interpretacje
DODAŁ: NK DNIA 11 lutego 2018 O 19:37
W PROCEDURZE NK KPA nie ma zastosowania
DODAŁ: aaaaa DNIA 29 sierpnia 2017 O 13:18

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»
Lotro » 23 lipca 2024, 19:20

Ciekawy blog

kk1990 » 23 lipca 2024, 14:59

rodzinne 19+

zombi » 23 lipca 2024, 14:50

13 i 14 a bon energetyczny