Porady         

Jakie są zadania funkcjonariusza policji w procedurze Niebieska Karta?

Zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie funkcjonariusz policji jest przedstawicielem jednej z jednostek wchodzących w skład zarówno Zespołu Interdyscyplinarnego, jak
i Grupy Roboczej.

Przedstawiciel policji wypełnia druk Niebieska Karta – A, kiedy jest świadkiem przemocy w rodzinie oraz kiedy otrzymuje zgłoszenie o stosowaniu przemocy względem rodziny.

Kiedy policjant zostanie powołany do uczestnictwa w czynnościach zmierzających do ustania przemocy w danej rodzinie, wykonuje określone czynności. Działania te przedstawia Rozporządzenie w sprawie procedury Niebieska Karta.

Jedną z ważnych czynności policjanta jest udzielenie niezbędnej pomocy osobie, wobec której zastosowano przemoc, przede wszystkim pierwszej pomocy. Jeżeli ofiara przemocy wymaga konsultacji lekarskiej, policjant ma obowiązek zorganizować niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej.

Do działań policjanta wykonywanych względem sprawcy przemocy w rodzinie należy rozmowa, w szczególności na temat odpowiedzialności karnej za znęcanie się nad osobą najbliższą. Nakazuje on także sprawcy zachowywać się zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Policjant przeprowadza na miejscu zdarzenia czynności procesowe: zabezpiecza ślady i dowody przestępstwa.

W toku prowadzonej procedury Niebieska Karta prowadzi monitoring – systematycznie odwiedza rodzinę, w której doszło do aktu przemocy.

Komentarze Jakie są zadania funkcjonariusza policji w procedurze Niebieska Karta? (1)

      3 + 4 = ?    
Jestem ofiarą niebieskiej karty.Żona zadzwoniła po policję chociaż w domu nic złego się nie działo.Policjant z telefonu kazał jaj wziąć nóż w prawą rękę a w lewą telefon aby on mógł nagrywać.Żona nożem nie sprowokowała kując mnie w pierś jak kazał policjant więc podniesionym głosem jej odpowiedziałem co myślę.Przyjechała policja i pogotowie i zabrano mnie do Choroszczy.Przesiedziałem tam miesiąc.Nie mogłem się wytłumaczyć ani nic wyjaśnić.Byłem bez możliwości obrony.Jestem inwalidą I grupy i rozbójnikiem niebezpiecznym do otoczenia.Podobno pobiłem żonę co jest nieprawdą. Na podstawie kłamstw żony zostałem więziony i przymusowo karmiony tabletkami przez miesiąc. Było to 26 września.Jestem załamany bo małżeństwo nasze się skończyło po 47 latach przez głupotę żony i policyjną przemoc w rodzinie.Żona nabrała pewności ,że policja może mnie wykończyć na podstawie jej kłamstw.Na razie mam jeszcze gdzie mieszkać ale niebawem będę bezdomnym jak obiecała mi żona co chce mnie wysłać do chospisjum lub domu starców.
DODAŁ: Ofiara przemocy DNIA 06 stycznia 2019 O 12:05

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»