Na czym polega indywidualny program wychodzenia z bezdomności?

Indywidualny program wychodzenia z bezdomności ma być przede wszystkim wsparciem dla osoby bezdomnej. Ma jej pomóc wyjść z bezdomności, pomóc w rozwiązywaniu problemów życiowych, w tym rodzinnych, zdrowotnych, mieszkaniowych. Poprzez zawarte w nim działania ma służyć także pomocy w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, tak, aby osoba bezdomna posiadała własne środki finansowe, aby mogła się usamodzielnić, opuścić schronisko i w efekcie funkcjonować poza wykluczeniem społecznym.

Indywidualny program wychodzenia z bezdomności opracowywany jest przez pracownika socjalnego wraz z osobą bezdomną. Podobnie jak kontrakt socjalny, program wychodzenia z bezdomności również zawiera pewne ustalenia, których strona będąca osobą bezdomną musi przestrzegać, i które musi wykonywać po to, aby podejmowanie opisanych działań było celowe i skuteczne.

Kwestie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności reguluje art. 49 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Komentarze Na czym polega indywidualny program wychodzenia z bezdomności? (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»