Porady      

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż osoba tylko pół miesiąca była bezrobotną. Będzie miał tutaj zastosowanie art. 106 ust. 3 Ustawy o pomocy społecznej, który mówi o dzieleniu pełnej kwoty zasiłku na ilość dni kalendarzowych danego miesiąca i mnożeniu przez liczbę dni objętych świadczeniem.

Można natomiast stronie przyznać zasiłek za cały miesiąc, jeśli strona zarejestrowała się w urzędzie pracy, a mogła pobierać zasiłek okresowy z tytułu choroby, a nie bezrobocia i ma na to stosowne dokumenty.

Komentarze Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca? (5)

      4 + 5 = ?    
Ja ogólnie nie zgadzam się aby ta pomoc była uzależniona od rejestracji w UP. Owszem, art.2uops mówi iż należy wykorzystać swoje uprawnienia, a takim jest możliwość, nie konieczność/to nie obowiązek, rejestracji w UP. Bezrobocie nie występuje tylko w formie rejestrowej. Ustawa o pomocy społecznej nie definiuje pojęcia bezrobocia oraz osoby bezrobotnej,a zatem z definicji słownika polskiego oraz pokrewnych ustaw można sobie zdefiniować niniejsze pojęcie ale w sposób obiektywny, a nie subiektywny bazując wyłącznie na ustawie o promocji zatrudnienia....Czytajmy przepisy i ustawy wprost. Nie pracuje jest w wieku aktywności zawodowej, jest zdrowy i gotowy do podjęcia pracy to dlaczego go nie uznać za osobę bezrobotną.
DODAŁ: Aniela12 DNIA 09 stycznia 2020 O 13:38
a u mnie w ośrodku kontrola zakwestionowała okresówki za niepełny miesiąc, bo użyto argumentu, iż pomoc przyznaje się za miesiąc złożenia wniosku i choćby jeden dzień tylko był klient w tym miesiącu zarejestrowany; i co? mamy się z nimi kłócić?
DODAŁ: pracownik s. DNIA 05 kwietnia 2019 O 14:39
a co jeśli przyznajemy z tyt. długotrwałej choroby a w połowie miesiąca lekarz da diagnozę - już zdrowy!!! Czasem interpretacje są tak daremne, że nic, tylko robotę rzucić. My bierzemy stan na dzień wywiadu.
DODAŁ: jdjcahjdchagukdj DNIA 26 marca 2019 O 09:14
a co jak jest sam ( ubóstwo, alkoholizm) przyznajemy z innych przyczyn nie koniecznie z bezrobocia
DODAŁ: GOPS DNIA 11 lutego 2018 O 19:30
a co jeśli w jednej rodzinie jest 4 osoby, tylko jedna jest zarejestrowana jako bezrobotna ,pozostałe 3 nie, a zasiłek okresowy liczony jest za każdą osobę? bo przysługuje na podstawie wyliczenia dochodu dla całej rodziny a tak na prawdę to tylko jedna spełnia wymaganie (przesłanka bezrobocia) 514x4=2056-0(dochód osiągnięty) x50%=1028zł
DODAŁ: ja DNIA 28 września 2017 O 14:29

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»

Czy odliczamy od dochodu w pomocy społecznej opłaconą składkę KRUS, nie będąca bieżącą składką KRUS?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Składkę nie będącą bieżąca składką należy odliczyć od przychodu. Przepis...»