Porady      

Punkty wspólne w zadaniach różnych podmiotów realizujących procedurę Niebieskiej Karty

Mówiąc ogólnie, ale jednocześnie opierając się na konkretach, punktem wspólnym w zadaniach podejmowanych przez różne podmioty realizujące procedurę Niebieskiej Karty jest pomoc ofierze przemocy: zapewnienie jej bezpieczeństwa, pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i każde innej, której ofiara będzie wymagała. W drastycznych sytuacjach również zapewnienie jej ochrony. W/w czynności dotyczą zarówno samej ofiary, jak i osób od niej zależnych, np. dzieci.

Każda instytucja wchodząca w skład zespołu interdyscyplinarnego, a szczególnie jej przedstawiciele biorący udział w grupach roboczych, winni podejmować takie działania na rzecz pomocy ofierze, które wynikają z ich uprawnień i obowiązków zawodowych (pracownik socjalny diagnozuje i udziela wskazówek, informacji o możliwości pomocy, całej procedurze, miejscach, gdzie można pomoc uzyskać, konsekwencjach; policja zajmuje się bezpieczeństwem; szkoła pomocą dzieciom; zakład opieki zdrowotnej świadczy pomoc w zakresie poradnictwa i opieki zdrowotnej itd.).

Do działań podmiotów należą również te działania, które są skierowane na sprawcę. Wspólnie podejmowane działania to diagnoza, zebrana na podstawie informacji posiadanych przez różne instytucje, oraz reintegracja społeczna sprawcy. W przypadkach, kiedy sytuacja tego wymaga, w grę wchodzi również pomoc psychologiczna, terapeutyczna, medyczna.

Komentarze Punkty wspólne w zadaniach różnych podmiotów realizujących procedurę Niebieskiej Karty (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»