Porady      

Punkty wspólne w zadaniach różnych podmiotów realizujących procedurę Niebieskiej Karty

Mówiąc ogólnie, ale jednocześnie opierając się na konkretach, punktem wspólnym w zadaniach podejmowanych przez różne podmioty realizujące procedurę Niebieskiej Karty jest pomoc ofierze przemocy: zapewnienie jej bezpieczeństwa, pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i każde innej, której ofiara będzie wymagała. W drastycznych sytuacjach również zapewnienie jej ochrony. W/w czynności dotyczą zarówno samej ofiary, jak i osób od niej zależnych, np. dzieci.

Każda instytucja wchodząca w skład zespołu interdyscyplinarnego, a szczególnie jej przedstawiciele biorący udział w grupach roboczych, winni podejmować takie działania na rzecz pomocy ofierze, które wynikają z ich uprawnień i obowiązków zawodowych (pracownik socjalny diagnozuje i udziela wskazówek, informacji o możliwości pomocy, całej procedurze, miejscach, gdzie można pomoc uzyskać, konsekwencjach; policja zajmuje się bezpieczeństwem; szkoła pomocą dzieciom; zakład opieki zdrowotnej świadczy pomoc w zakresie poradnictwa i opieki zdrowotnej itd.).

Do działań podmiotów należą również te działania, które są skierowane na sprawcę. Wspólnie podejmowane działania to diagnoza, zebrana na podstawie informacji posiadanych przez różne instytucje, oraz reintegracja społeczna sprawcy. W przypadkach, kiedy sytuacja tego wymaga, w grę wchodzi również pomoc psychologiczna, terapeutyczna, medyczna.

Komentarze (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Jak długo należy monitorować sytuacje rodziny po zamknięciu procedury Niebieskiej Karty

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Nie ma oznaczonego przepisami prawa terminu co do monitorowania sytuacji rodziny pozamknięciu...»

Czy należy przekazywać kopię Niebieskiej Karty A do policji, jeśli podmiotem sporządzającym nie była policja?

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Kopii Niebieskiej Karty cz. A nie przekazuje się. Informuje się policję stosownym...»

W jaki sposób dokumentować monitoring sytuacji rodziny w której toczy się procedura Niebieskiej Karty?

28 sierpnia 2017      TAGI:      
Żaden przepis prawa nie reguluje wymaganych dokumentów. Poszczególne gminy i działające...»
społecznik13 » 19 września 2018, 16:06

Dopłaty unijne, jak liczyć dochód?

pracownik12345 » 19 września 2018, 15:38

dochód uzyskany i przekroczenie

mania0m0 » 19 września 2018, 15:31

Rachunki do umowy zlecenia - gdzie?