Procedury

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach
Z ponagleniem trudniej

Z ponagleniem trudniej

TAGI:
W dniu 26 października 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych... »

Jak przekazać procedurę innemu zespołowi interdyscyplinarnemu, gdy procedura toczy się w bliskiej rodzinie Przewodniczącego Zespołu w gminie, w której się ją prowadzi?

Procedurę w takiej sytuacji należy przekazać tak, jak się to robi zawsze, czyli: przekazać pismem. Do właściwego miejscowo zespołu interdyscyplinarnego... »
MOPS Stalowa Wola    dodatki do zasiłku rodzinnego    Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania    kampania społeczna    paliwa    prawo zamówień publicznych    ośrodki adopcyjne    Krajowa Administracja Skarbowa