Superwizja dla pracowników socjalnych – jak powinna wyglądać?

Superwizję w pomocy społecznej definiuje art. 121a Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r., który wyjaśnia, że (…) superwizja pracy socjalnej polega na ustawicznym rozwoju zawodowym pracowników socjalnych, służącym utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych, udzielaniu wsparcia, poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania (…).

Superwizja może być grupowa lub indywidualna. W zależności od ośrodka lub zgłaszanych przez pracowników potrzeb. W grupie czasem trudniej się otworzyć, ale też można usłyszeć więcej informacji zwrotnych na temat podejmowanych działań i uzyskać wsparcie od większej liczby osób.

Na superwizji pracownik otwiera się na tyle, na ile chce. Nie powinien być „ciągnięty do odpowiedzi” i zmuszany do zabierania głosu. To pracownik decyduje, na ile ma być i na ile chce być aktywny.

Ci, którzy biorą udział w superwizji, mają możliwość przeanalizowania własnej pracy z Klientem lub rodziną w gronie innych specjalistów, w tym kolegów po fachu oraz superwizorów. Wspólnie, przy użyciu metody zwanej „burzą mózgów”, mogą opracować plan pracy z rodziną, bazując na własnych, indywidualnych doświadczeniach oraz doświadczeniach innych osób, które biorą udział w spotkaniu.

Superwizję określa Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej.

Komentarze Superwizja dla pracowników socjalnych – jak powinna wyglądać? (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»