Newsy      

Wspólny Apel Rzeczników

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Rzecznikiem Praw Dziecka wystąpili do Prezesa Rady Ministrów w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Jak wskazują Rzecznicy zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą zostać przyznane wówczas, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego tj. 725 zł. Wskazane kryterium od wielu lat nie było zmieniane. W tym miejscu autorzy zwracają uwagę, że zgodnie z art. 14 przywołanej ustawy Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może podwyższać wysokość kwot, o których mowa w art. 9 ust. 2 (świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł ) oraz art. 10 ust. 1 (świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł), kierując się wysokością wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych.

Jednocześnie Rzecznicy poddają pod rozwagę możliwość ustalaniu kryterium uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, uwzględniając takie czynniki jak wzrost kosztów utrzymania, spadek wartości pieniądza czy wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia. Kolejną propozycja Rzeczników jest wprowadzenie do ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów tzw. systemu „złotówka za złotówkę”, jaki występuje w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Tym samym nieznaczne przekroczenie kryterium dochodowego wiązałoby się z wypłatą świadczeń w pomniejszonej wysokości, a nie odmową ich przyznania.

Zapraszamy do zapoznania się z całością argumentacji Rzeczników pod adresem:

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20RRPO%20i%20RPD%20do%20Prezesa%20Rady%20Ministr%C3%B3w%20w%20sprawie%20sytuacji%20rodzin%20z%20dzie%C4%87mi%2C%20kt%C3%B3re%20nie%20otrzymuj%C4%85%20%C5%9Bwiadcze%C5%84%20z%20funduszu%20alimentacyjnego%20z%20powodu%20przekroczenia%20kryterium%20dochodowego%20-%20%2021.12.2017.pdf

http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego-wyrownuja-dzieciom-szanse

Komentarze (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Apel WRZOS w sprawie pracowników socjalnych

Apel WRZOS w sprawie pracowników socjalnych

21 stycznia 2020      TAGI:         
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, zaapelowała do rządzących...»
Apel ws. czerwcowych emerytur

Apel ws. czerwcowych emerytur. Czy możemy spodziewać się zmian w prawie?

10 marca 2020      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej powoływany jako RPO) podjął kolejną już próbę...»
Apel w obronie Konwencji Stambulskiej

Apel w obronie Konwencji Stambulskiej

27 lipca 2020      TAGI:         
W związku z pojawiającymi w przestrzeni publicznej doniesieniami o podejmowaniu prac...»
Zakres danych osobowych w księgach wieczystych

Apel RPO do PUODO. Zakres danych osobowych w księgach wieczystych

12 lutego 2020      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ozwrócenie...»
I edycja Akademii Finansów

I edycja Akademii Finansów

18 października 2021      TAGI:         
Już 8 listopada 2021 r. rusza pierwsza edycja Akademii Finansów, której partnerem...»